Door regelmatig in gesprek te gaan inventari­seren wij of het huidige aanbod aan ondersteuning passend is of om aanpassing vraagt. Cultuursensitief werken is daarbij een van de speerpunten. Bij wijkteam Stedenwijk is er op de inloopbijeenkomst voor vrouwen met een migratieachtergrond gepraat over mantelzorg, familiezorg. “Hoe wordt zorgen voor een ander binnen jouw cultuur gezien?” En “Wat wordt door jouw culturele achtergrond bepaald?“ Ook is er gepraat over hulp vragen en krijgen en is er informatie gegeven over ondersteuningsmogelijkheden in Almere.

In navolging hierop is een Gesprekstafel over mantelzorg binnen verschillende culturen georganiseerd. Er waren zowel mantelzorgers met een niet-Nederlandse als met een Nederlandse achtergrond aanwezig. De meest opvallende conclusie was dat de deelnemers de mantelzorg vanuit de niet-Nederlandse culturen niet heel anders ervaarden dan hoe mantel­zorg beleefd wordt binnen de Nederlandse cultuur. Oordelen en beeldvorming die er over en weer bleken te zijn werden bijgesteld na samen in gesprek te gaan over ervaringen. Zo werd genoemd dat je vanuit je cultuur zeker je eigen identiteit meebrengt, maar dat deze inmiddels vaak verweven is met Nederlandse normen en waarden. Hierdoor blijkt er soms minder ver­schil te zijn. Eenieder ervaarde dat de zorg op zich genomen werd “omdat het gewoon nodig was”, of “op hun pad kwam”. Ook qua belasting werden vergelijkbare ervaringen genoemd. Wat wel duidelijk als knelpunt naar voren kwam was dat binnen de eigen cultuur soms anders wordt aangekeken tegen de zorg rond bepaalde niet zichtbare ziektebeelden, zoals NAH, ASS of psychiatrische ziektebeelden. Onbegrip en schaamte bij de mantelzorger in relatie tot mensen uit de eigen cultuur en het niet begrepen voelen in wat de impact hiervan op hen is, blijkt regelmatig te leiden tot verkleining van het netwerk, en soms ook tot geïsoleerd voelen binnen de eigen culturele gemeenschap.

Er zijn 13 doelgroep-specifieke gesprekstafels georganiseerd en 4 voor een breder publiek.

Bij de Gesprekstafel NAH, een gezamenlijk aanbod met MEE IJsseloevers, wordt een thema behandeld bij zowel de mantelzorger als de zorgontvanger in aparte groepen. De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. De onderwerpen die hier de meeste deelnemers trokken waren: ‘Ken je kwaliteiten’, gevolgd door ‘Inspiratie’.

Bij de Gesprekstafel voor partners van mensen met autisme (ASS) was het meest aan­sprekende thema: ’Stress en ontspanning’. Bij de Gesprekstafel GGZ was veel belangstelling voor het onderwerp: ‘Informatie over de nieuwe wet Wvggz en wat dit betekent voor mantelzorgers’.

De Gesprekstafel Dementie vanuit de VMCA is op wens tweemaal aangeboden naast de bestaande vriendenkring dementie en de gespreksgroep bij de Gedachtenkamer.

De Gesprekstafel Na-de-Zorg, die in samenwerking met Humanitas wordt aangeboden, trok dit jaar geen belangstelling. In de nazorg bleek dat ex-mantelzorgers meer baat hebben bij individueel contact voor het verwerken van de overgang van het mantelzorger-zijn naar een nieuwe fase zonder zorg.

Bij de algemene Gesprekstafels is aandacht geweest voor bredere thema’s: Sociaal netwerk, wettelijke vertegenwoordiging en mantelzorg voor zorg-intensieve kinderen. In 2020 zal het aantal gesprekstafels met een specifiek thema iets worden beperkt en zal het aantal algemene gesprekstafels worden uitgebreid, om zo meer mantelzorgers met diverse zorgsituaties te kunnen ondersteunen.