Met het wijkteam is actief contact. Vanuit de VMCA is een medewerker in het wijkteam belast met expertise vrijwillige inzet. Hierdoor is er een vanzelfsprekende korte lijn met de consulent mantelzorg en andere medewerkers van de VMCA om signalen in de wijk te inventariseren, situaties af te stemmen en acties uit te zetten.

Samen met de wijkteams zijn er aan het einde van de aanvraagperiode mantelzorgwaardering informatiebijeenkomsten georganiseerd voor (nieuwe) mantelzorgers. In 2020 wordt opnieuw bekeken welke vorm hiervoor het beste werkt. Eerdere ervaringen om deze bijeenkomst te combineren met een buurtlunch waren positief. Naast ge√Įnteresseerde mantelzorgers bracht het ook bewustwording bij buurtbewoners, die hierdoor bekend(er) werden met het begrip mantelzorg en in sommige situaties zichzelf door deze bewustwording opeens als mantel¬≠zorger herkenden. Daardoor is er win-win ontstaan met betrekking tot het bereiken van nieuwe mantelzorgers.