In de individuele (proces)begeleiding is er aandacht voor praktische handvatten (info en advies) en procesbegeleiding (emotionele begeleiding) door progressiegerichte coaching. Dit betekent dat de consulent mantelzorg de mantelzorger begeleidt om zelf actief mee te denken over wat helpt in zijn/haar situatie. Dit met als doel minder knelpunten te (gaan) ervaren en verder te komen in zijn/haar situatie/proces en zich daardoor sterker, vitaler en meer in balans te voelen. In 2019 was het aantal contactmomenten via individuele ondersteuning door een consulent mantelzorg 1.107.