Op de website www.mantelzorgpleinalmere.nl vinden mantelzorgers en professionals al het aanbod in Almere voor mantelzorgers en deskundigheidsbevordering over mantelzorg. De website raakt steeds meer bekend als dé vindplek voor informatie, advies en ondersteuning. Activiteiten gericht op ‘iets leren’, ‘vitaal en in balans blijven’, ontspanning, de zorg (tijdelijk) overnemen en ontmoeten van andere mantelzorgers vinden op de site een plek. Maar ook activiteiten als het jaarlijkse mantelzorgdebat, gespreksgroepen en trainingen voor professio­nals zijn op de site te vinden. Iedere organisatie die specifiek mantelzorg gerelateerd aanbod in Almere heeft, kan dit op de site plaatsen.

De website wordt beheerd door het Expertisecentrum Mantelzorg. In 2019 heeft de site 4.936 bezoekers gehad met 25.879 views. De meeste bezoekers kwamen via de wijkteampagina van de gemeente. In totaal zijn er in 2019 naast het aanbod vanuit VMCA 11 nieuwe activiteiten in het aanbod toegevoegd door 5 organisaties. Het aantal activiteiten was in 2019: 76 met 494 inschrijvingen. In 2020 zal er een extra toepassing op de site komen met actuele informatie voor mantelzorgers naast het aanbod waar je je voor kunt aanmelden.