Ingeschreven mantelzorgers ontvangen met regelmaat gratis informatie die past bij hun situatie via de tweewekelijkse nieuwsbrief Mantelzorg en Sociale Media. De nieuwsbrief omvat actuele informatie over mantelzorg(ondersteuning) en wordt verzonden aan 2.892 abonnees.

Een groot aantal mantelzorgers wil wel graag op de hoogte zijn van informatie, maar heeft geen behoefte of mogelijkheid om aan het aanbod deel te nemen. In 2020 zal de inventarisatie van behoefte aan ondersteuning worden geactualiseerd om na te gaan of er aanvullende wensen zijn. Specifiek zal dit worden gedaan onder mantelzorgers tussen de 25-35 jaar. Zij maken nu relatief weinig gebruik van het aanbod, maar hebben wel aangegeven behoefte te hebben aan enige vorm van ondersteuning.