By using our website, you agree to the use of our cookies.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers gaan door

Ook tijdens de coronapandemie en de lockdown hebben vrijwilligers zich sterk gemaakt om Almeerders die dit nodig hebben te helpen en ondersteunen. Vanuit de wijken zijn veel 'Coronamaatjes' aan de slag gegaan om buurtbewoners te helpen met klusjes, boodschappen doen, de hond uitlaten etc. Ook op andere vlakken zagen we dat het vrijwilligerswerk doorging. Veel vrijwilligers bezochten hun maatje nog steeds en met de coronavoorzorgsmaatregelen was dit heel goed mogelijk. Veel fysieke contacten zijn ook omgezet in belcontacten, whatsapp contact of raamvisites.

De bereidheid onder bewoners van Almere om iets voor een ander te doen, lijkt te zijn toegenomen. Vooral onder mensen in de leeftijdsgroep 25 - 55 jaar.

 

De cijfers

1058
Vrijwilligers
Actief
3876
Hulpvragers
Totaal VMCA
19408
Hulpuren
Intensieve Vrijwillige Thuiszorg
1114
Bemiddelingen
Burennetwerk
557
Koppels
diverse projecten

Help jij iemand tijdens de coronaperiode?

'Het is fijn om er voor iemand uit de buurt te kunnen zijn'

Burennetwerk van de VMCA heeft tijdens de coronaperiode in 2020 ontzettend veel aanmeldingen gekregen van vrijwilligers die tijdens de lockdown mensen in hun buurt wilden helpen. Veel kwetsbare mensen vroegen om hulp: klusjes in huis, de hond uitlaten, boodschappen doen. dus die nieuwe vrijwilligers uit de buurt waren zeer welkom.

De vrijwillige telefoonbemiddelaars van Burennetwerk hebben ontzettend hun best gedaan om alle aanvragen en hulpaanbieders aan elkaar te koppelen en dat leverde enthousiaste reacties op uit de wijk.

Wil jij ook af en toe een klusje doen voor iemand bij jou in de buurt. Bel dan met Burennetwerk 036-534 14 04.

Onze activiteiten

Burennetwerk

Burennetwerk is laagdrempelige georganiseerde burenhulp. Biedt ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en het zelf niet (meer) kunnen organiseren. Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020 In maart kwamen ruim 200 nieuwe corona-vrijwilligers, in de tweede helft…

Taal in Huis

Bij Taal in Huis gaat het om het terugdringen van laaggeletterdheid in Almere, zodat mensen een betere sociale en economische positie verwerven. Voor laaggeletterde burgers van Almere die, ongeacht hun achtergrond, (beter) willen leren lezen en schrijven en die niet in staat zijn om dit in…

Gilde Almere

Algemeen Het Gilde levert door activiteiten een bijdrage aan het vangnet voor burgers die niet op eigen kracht (volledig) kunnen participeren. Tevens zorgt zij, dankzij de stadswandelingen, voor een positieve uitstraling van de stad. De maatschappelijke participatie van (merendeels) 50-plussers neemt toe. Burgers die niet…

Administratief spreekuur in de wijk

Almeerse burgers worden preventief ondersteund door vrijwilligers bij hun administratieve en financiële vragen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van armoede en financiële problematiek en wordt de administratieve en financiële zelfredzaamheid van burgers gestimuleerd. Meneer D. is op zoek naar een woning maar…

Held in Huis

De ‘Held in Huis’ vrijwilligers bieden respijt voor mantelzorgers wanneer zij dat nodig hebben. Dit kan ’s avonds, overdag of in het weekend, variërend van een dagdeel tot meerdere dagen en nachten. Vrijwilligers worden ingezet als vervanging voor de mantelzorger, zij verrichten geen geïndiceerde zorghandelingen,…

Vriendenkringen

Vriendenkringen zorgt ervoor dat kwetsbare mensen sociale contacten aan gaan, het eigen netwerk vergroten en hun eenzaamheid bestrijden door het vormen van groepjes ‘vrienden’ die onder begeleiding van een vrijwilliger frequent samen activiteiten ondernemen. Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020 Het was een bijzonder jaar door…

Vriendschap op Maat

Vriendschap op Maat richt zich op doorbreking van sociaal isolement en bevordering van participatie van mensen met een psychiatrische achtergrond, door de inzet van een vrijwillig maatje. Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020 Het is een intensief jaar geweest, waarin veel flexibiliteit werd gevraagd van vrijwilligers…

Super COOL!

Bij Super COOL! Almere sporten elke donderdagavond mensen met een verstandelijke beperking samen met vrijwillige sportmaatjes (PlayUnified). Daardoor doen ook zij mee aan de maatschappij (inclusie) en worden ze fitter (vitaliteit). Het grootste deel van de doelgroep woont begeleid en krijgt 24 uurs zorg. Bijzonderheden…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.