Bij Super COOL! Almere sporten elke donderdagavond mensen met een verstandelijke beperking samen met vrijwillige sportmaatjes (PlayUnified). Daardoor doen ook zij mee aan de maatschappij (inclusie) en worden ze fitter (vitaliteit). Het grootste deel van de doelgroep woont begeleid en krijgt 24 uurs zorg.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

Sinds maart (corona) is alles anders. Er mag al weken niet meer wekelijks in een groep gesport worden. En toen dat wel weer kon, mochten veel deelnemers die begeleid wonen niet naar buiten. Zij waren letterlijk opgesloten.  Daarom hebben we, zolang de lockdown duurt, belmaatjes en wandelmaatjes gekoppeld aan individuele deelnemers.  De vrijwilligers spreken trouw elke week met hun maatje af om samen te gaan wandelen, uiteraard coronaproof. Wie niet van de woning af mag maar wel tot communiceren in staat is, wordt gebeld.
Daarnaast hebben we een aantal activiteiten georganiseerd om het contact met de groep en tussen de vrijwilligers onderling levend te houden.  Er zijn sporttasjes uitgedeeld, bloemen langsgebracht bij vrijwilligers, een rijdende disco georganiseerd i.s.m. Leo club en Almere City, een gezamenlijk vriendenboekje gemaakt, etc.
Het aantal unieke deelnemers en vrijwilligers is lager dan voorgaande jaren omdat we veel fysieke activiteiten en evenementen niet door konden laten gaan. Maar de vrijwilligers zijn uitermate gemotiveerd om het contact met ‘hun’ maatje in stand te houden.
Sommige deelnemers hebben een ‘zware’ verstandelijke beperking en zijn niet tot mondeling communiceren in staat. Door hun kwetsbare gezondheid durven/mogen ze niet buiten komen. In dat geval houden we contact met hun ouders of verzorgers.

“Ik heb deze week al een paar keer een extra lange wandeling had gemaakt met mijn wandelmaatje Brigitte. En ik heb zelfs een dag in mijn eentje 10 kilometer gewandeld. Ja, want mensen met een beperking kunnen ook gewoon meedoen!”

Vooruitblik op 2021

We hopen ‘ooit’ weer samen te kunnen sporten. Super COOL gaat namelijk niet alleen om bewegen maar ook om erbij horen, vrienden maken, ontmoetingen en mee mogen doen. Tot die tijd bedenken we allerlei vervangende activiteiten om het onderlinge contact te laten bestaan en zowel de deelnemers als vrijwilligers gemotiveerd te houden.
Als we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten zal dan het aantal vaste deelnemers en unieke deelnemers weer toenemen.