Vriendschap op Maat richt zich op doorbreking van sociaal isolement en bevordering van participatie van mensen met een psychiatrische achtergrond, door de inzet van een vrijwillig maatje.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

Het is een intensief jaar geweest, waarin veel flexibiliteit werd gevraagd van vrijwilligers en hulpvragers. Zo zijn lopende contacten omgezet naar telefonische contacten. En is er meer contact geweest tussen coördinator en deelnemers. De vraag naar een maatje ten tijde van corona groeide explosief. Het maximale aantal van 45 deelnemers op de wachtlijst werd bereikt. Dat is een verdubbeling van het aantal dat normaal gesproken op de wachtlijst staat. 

De corona periode zorgde voor veel onrust bij hulpvragers omdat bestaande structuren wegvielen. Voor mensen met een klein steunend netwerk en psychische kwetsbaarheid bleek deze periode extra moeilijk. Er was geen afleiding van buitenaf waardoor men vooral geconfronteerd werd met de eigen (soms suïcidale) gedachten. Onduidelijkheid over de duur van de lockdown veroorzaakte daarnaast veel stress. De klachten van angsten, stemmen en gevoelens van eenzaamheid namen toe.

Zodra de maatregelen het toelieten, zijn we weer begonnen met het opstarten van nieuwe maatjeskoppels en contacten. Dat zijn er veel geweest in 2020.

“Mijn leven veranderde behoorlijk toen ik een psychose kreeg. Ik viel uit op mijn werk en de relatie met mijn vrouw en kinderen kwam onder druk te staan. Blij was ik met mijn maatje, hoewel ik dat toen niet zo goed kon zeggen of laten merken. Mijn maatje was geduldig, bleef komen, had een luisterend oor en nam mij op sleeptouw naar buiten toe. Het is fijn iemand te hebben die er voor je is”.

Vooruitblik op 2021

Het maatjesproject is onmisbaar in Almere. Gebleken is dat het hebben van een maatje, zeker in een jaar zoals 2020, van onschatbare waarde is. De toestroom van deelnemers zal in 2021 onveranderd doorlopen. In de eerste maanden van 2021 zit Vriendschap op Maat in de race voor een Appeltje van Oranje.

Wij zullen ons daarnaast oriënteren op nieuwe/andere manieren om sociale contacten tot stand te brengen.