Almeerse burgers worden preventief ondersteund door vrijwilligers bij hun administratieve en financiële vragen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van armoede en financiële problematiek en wordt de administratieve en financiële zelfredzaamheid van burgers gestimuleerd.

Meneer D. is op zoek naar een woning maar weet niet hoe hij via woningnet moet reageren op woningen.  Hij is wel ingeschreven, maar zou graag meer uitleg willen over woningnet.  Er wordt daarom een afspraak gemaakt bij het administratief spreekuur.  Er wordt rustig de tijd genomen om uit te leggen hoe woningnet werkt en samen reageren ze op woningen. Meneer D.  is blij dat hij nu wat minder afhankelijk is en dat hij nu zelf kan reageren op woningnet.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

De maatschappij wordt complexer. Dit vraagt digitale en taalvaardigheden die niet alle inwoners van Almere beheersen. Ook komt het voor dat mensen door langdurige stress het overzicht kwijt zijn. Deze inwoners kunnen op een laagdrempelige manier ondersteuning krijgen bij hun vragen door een van de administratieve spreekuren in de wijk te bezoeken. Inwoners worden bij het spreekuur preventief ondersteund door vrijwilligers bij hun administratieve en financiële vragen. Een van de doelen van de administratieve spreekuren is het stimuleren van de zelfredzaamheid op financieel en administratief vlak. Voor een deel van de bezoekers kan het lastig zijn om volledig zelfredzaam te worden op dit vlak en voor deze groep vormen de administratieve spreekuren een belangrijk vangnet. Voor een ander deel van de bezoekers is het wel haalbaar om stappen te zetten richting zelfredzaamheid. De vrijwilligers helpen waar mogelijk bij het aanleren van vaardigheden of verwijzen door naar professionele hulp.

2020 is door de coronapandemie een uitzonderlijk jaar geworden voor de administratieve spreekuren van de wijkteams. Waar inwoners voorheen gewoon konden binnenlopen bij de inloopspreekuren is deze hulpverlening na de eerste lockdown enkel voortgezet op afspraak. Tijdens de tweede lockdown werd er zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Dit heeft gezorgd voor een opvallende daling in de hulpvragen. Het spreekuur werd hierdoor mogelijk minder toegankelijk en juist de inwoners die dit spreekuur bezochten zijn minder digitaal vaardig om op die manier contact te zoeken. Ook vaste bezoekers stelden minder vragen, niet alleen onder de bezoekers maar ook onder de vrijwilligers heerste een angst voor het virus wat het contact zoeken in de weg stond. Zorgelijk omdat de inloopspreekuren daarvoor goed bezocht werden en we nu niet meer preventief konden werken.  Om zoveel mogelijk zichtbaar te blijven is er veel geflyerd in de wijken en op sociale media aangegeven dat de spreekuren bereikbaar zijn voor de inwoners. Na telefonisch contact is het voor bewoners mogelijk om op afspraak naar het administratief spreekuur te komen. Vrijwilligers die dit willen, ontvangen de bewoners in een coronaproof omgeving op kantoor.

Vrijwilligers

In 2020 waren er ongeveer 50 vrijwilligers actief bij de administratieve spreekuren. Sommige van hen doen dit vrijwilligerswerk al jaren en geven aan dit werk met veel plezier te doen. Vrijwilligers kunnen zich ontwikkelen en stromen regelmatig door naar een betaalde baan.

De vragen die bij de spreekuren binnen komen betreffen zelden het invullen van een simpel formulier. De vragen worden steeds complexer en tijdsintensiever. Dit legt in sommige wijken een druk op de vrijwilligers, wat betreft benodigde kennis en beperkte tijd die aanwezig is. Het op afspraak gaan werken is veel vrijwilligers en inwoners daarom goed bevallen.

Deskundigheidsbevordering en begeleiding zijn daarnaast erg belangrijk. Door de corona pandemie moest de huidige deskundigheidsbevordering worden aangepast. Eind 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van een compleet scholingsaanbod online. Onderdelen hierin zijn o.a. vakinhoudelijke kennis, klantencontact, eenvoudige communicatie, grenzen stellen en doorverwijzen. Daarnaast is het inspireren en in verbinding blijven met elkaar belangrijker geworden nu er meer op afstand van elkaar gewerkt wordt. Hiervoor zijn een digitale nieuwsbrief en online inspiratiesessies voor de vrijwilligers in het leven geroepen. Dit laatste doen we in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners. Dit zal zich ook verder gaan ontwikkelen in het komende jaar.

Samenwerking

Door overname van het coördinatorschap zijn de contacten met de netwerkpartners in 2020 opnieuw op de kaart gezet. Ook de spreekuren staan in nauw contact met de netwerkpartners om onderlinge doorverwijzing en samenwerking te bevorderen. De belangrijkste samenwerkingspartners zijn, de Wetswinkel, Juridisch loket, Plangroep, de Sociale raadslieden, Humanitas en het Gilde.

Vooruitblik op 2021

Om zoveel mogelijk zichtbaar te blijven wordt er ook in 2021 geflyerd in de wijken en op sociale media aangegeven dat de spreekuren bereikbaar zijn voor de inwoners. Ook worden alle mogelijkheden onderzocht om in 2021 weer zoveel mogelijk, mits het kan volgens de richtlijnen, live op te zijn voor bewoners. Voortzetten van de ingeslagen weg m.b.t. het digitaal trainen van de vrijwilligers.