Statushouders doen mee zoals alle Almeerders en maken deel uit van de lokale samenleving. Participatie, eigen kracht en netwerk van nieuwe burgers (statushouders) zijn vergroot. Voor alle statushouders gehuisvest in Almere waarvoor hulp nodig is bij integratie in de wijk en stad.

“Ik ben zo blij dat ik nu weet waar ik heen moet als ik vragen heb over brieven.”

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

Door corona ligt de huisvesting van statushouders (gedeeltelijk) stil, waardoor er weinig contact is met de klantmanagers. Hierdoor zijn er geen nieuwe aanmeldingen via klantmanagers. De buurtcentra zijn tijdens de eerste lockdown gesloten, waardoor statushouders hebben moeite de ‘digitale weg’ naar het Wijkteam te vinden. Hierdoor zijn er minder nieuwe aanmeldingen. In sommige gevallen is er wel telefonisch contact tussen statushouder en vrijwilliger. Vanaf juni wordt het contact tussen statushouder en vrijwilliger weer fysiek opgepakt. Doordat wijkwerkers zich steeds bewuster zijn van het feit dat ze zelf mogen aanmelden, komen er wat aanmeldingen vanuit de wijkteams voor de VMCA module, waarbij vrijwilligers worden ingezet.

Vooruitblik op 2021

  • Overleg met de klantmanagers waarin wordt benadrukt wat het belang kan zijn van de inzet van de VMCA-module.
  • Wijkwerkers nog bewuster maken van het feit dat ze zelf mogen aanmelden en tevens het belang van de inzet van de VMCA-module benadrukken.
  • Overleg met VWMN over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat meer gezinnen worden aangemeld voor de VMCA module.
  • Werven en trainen nieuwe vrijwilligers.
  • Overleg met gemeente over hoe en of de VMCA-module, met eventueel wat aanpassingen, toegepast kan worden binnen de nieuwe wet inburgering.