Vriendenkringen zorgt ervoor dat kwetsbare mensen sociale contacten aan gaan, het eigen netwerk vergroten en hun eenzaamheid bestrijden door het vormen van groepjes ‘vrienden’ die onder begeleiding van een vrijwilliger frequent samen activiteiten ondernemen.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

Het was een bijzonder jaar door de uitbraak van Covid 19 en de daaraan verbonden coronamaatregelen. Dit had uiteraard zijn invloed op de uitvoering van activiteiten vanuit Vriendenkringen. Bijeenkomsten met groepen was meest van de tijd niet meer mogelijk. Toch hebben de vrijwilligers zo veel mogelijk geprobeerd individueel contacten met onze deelnemers te onderhouden. Veelal door telefonisch contact, soms door Zoom, Skype of andere internetmogelijkheden. Enkele vrijwilligers zijn individueel bij deelnemers langsgegaan voor een praatje of om een presentje te brengen. De vrijwilligers zijn naar creatieve vormen gaan zoeken voor deze doelgroep die juist zo hard sociaal contact nodig hebben.
Vrijwilligers hebben tevens de deelnemers uit hun groep gestimuleerd om zo veel mogelijk onderling ook contact te houden.
Verschillende deelnemers hebben dat gedaan, voor anderen, met name voor hen die nog niet zo lang bij de groep waren, was die drempel nog te hoog.

“De vriendenkring in de vorm van samen eten heb ik als heel bijzonder ervaren. Iedere maand gast te mogen zijn in elkaars huis was echt een kadootje met veel kwaliteit momenten. Geweldige lange tafelgesprekken ook door de variatie van personen met ieder zo zijn eigen stokpaardje om met elkaar te delen. Heel jammer dat corona daar als saboteur tussen kwam. Hoe verder valt nog steeds niet te overzien. Maar we blijven appen of mailen. Heel dankbaar daarvoor.”

Vooruitblik op 2021

We hopen dat ergens in dit voorjaar of toch in ieder geval rond de zomer er weer meer mogelijk is om in groepsverband bij elkaar te komen.
We zullen samen met de vrijwilligers van ons project moeten blijven zoeken naar creatieve vormen en mogelijkheden.
We gaan actief nieuwe vrijwilligers werven om mensen te helpen uit hun sociaal isolement te komen. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheid om een jongere vanuit MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd) te laten meehelpen bij het maken en uitvoeren van een leuke campagne om vrijwilligers te werven voor Vriendenkringen.