Burennetwerk is laagdrempelige georganiseerde burenhulp. Biedt ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en het zelf niet (meer) kunnen organiseren.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

In maart kwamen ruim 200 nieuwe corona-vrijwilligers, in de tweede helft van het jaar zijn de meesten daarvan weer gestopt. 
Aantal hulpvragen in eerste half jaar extra groot: de behoefte aan een belmaatje was groot, veel vrijwilligers belden ‘hun’ hulpvrager elke dag. Tweede helft van het jaar zien we een terugval in aantal hulpvragen door lockdown. Mensen sluiten zich op, willen geen mensen van buiten over de vloer. Er is ook veel minder behoefte aan veel telefonisch contact.

In eerste golf coronatijd lag de nadruk op boodschappen doen, belmaatjes, en noodzakelijk vervoer. Na de eerste golf weer meer aanvragen voor vriendschappelijk huisbezoek, klussen in huis. Aantal mensen wil weer fysiek contact. Anderen juist helemaal geen contact, ze zijn bang. Tuinaanvragen zijn hetzelfde als voorgaande jaren. Daarop heeft corona geen effect gehad. Bij vervoersaanvragen (AutoMaatje) nemen we in deze coronatijd alleen noodzakelijk vervoer aan waar geen ander alternatief is. 

Eerste half jaar hadden we extra belcontact met hulpvragers en vrijwilligers door onze telefoonbemiddelaars (vinger-aan-de-pols en hulp navraag). Ook zijn vrijwilligers ingezet bij andere organisaties (o.a. Zorggroep, Leger des Heils).  Tweede half jaar weer meer gericht op reguliere werk. 
Vrijwilligers hebben in deze tijd voorkeur voor digitaal contact met VMCA.  Kwetsbare hulpvragers hebben juist een stijgende behoefte aan fysiek contact.
Hulpverleners verwijzen meer door.  Er bestaat bij hen de indruk dat er door corona het hele jaar door meer vrijwilligers beschikbaar zijn.

We zijn heel blij met de tuinvrijwilliger en de andere vrijwilliger die bij ons komt. Dank aan al die lieve vrijwilligers. 1000 x dank. PS jullie ook voor het regelen

Vooruitblik op 2021

De behoefte aan fysiek menselijk contact blijft. Hulpvragers doen niet mee aan of zijn niet in staat tot digitaal contact.  Zodra het weer kan zal het aantal aanvragen voor vriendschappelijk huisbezoek en wandelen weer toenemen. Idem het aantal aanvragen voor uitstapjes met de auto door een AutoMaatje.