By using our website, you agree to the use of our cookies.

Categorie: Vrijwilligers2020

Gilde Almere

Algemeen Het Gilde levert door activiteiten een bijdrage aan het vangnet voor burgers die niet op eigen kracht (volledig) kunnen participeren. Tevens zorgt zij, dankzij de stadswandelingen, voor een positieve uitstraling van de stad. De maatschappelijke participatie van (merendeels) 50-plussers neemt toe. Burgers die niet…

Taal in Huis

Bij Taal in Huis gaat het om het terugdringen van laaggeletterdheid in Almere, zodat mensen een betere sociale en economische positie verwerven. Voor laaggeletterde burgers van Almere die, ongeacht hun achtergrond, (beter) willen leren lezen en schrijven en die niet in staat zijn om dit in…

Administratief spreekuur in de wijk

Almeerse burgers worden preventief ondersteund door vrijwilligers bij hun administratieve en financiële vragen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van armoede en financiële problematiek en wordt de administratieve en financiële zelfredzaamheid van burgers gestimuleerd. Meneer D. is op zoek naar een woning maar…

Super COOL!

Bij Super COOL! Almere sporten elke donderdagavond mensen met een verstandelijke beperking samen met vrijwillige sportmaatjes (PlayUnified). Daardoor doen ook zij mee aan de maatschappij (inclusie) en worden ze fitter (vitaliteit). Het grootste deel van de doelgroep woont begeleid en krijgt 24 uurs zorg. Bijzonderheden…

Vriendenkringen

Vriendenkringen zorgt ervoor dat kwetsbare mensen sociale contacten aan gaan, het eigen netwerk vergroten en hun eenzaamheid bestrijden door het vormen van groepjes ‘vrienden’ die onder begeleiding van een vrijwilliger frequent samen activiteiten ondernemen. Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020 Het was een bijzonder jaar door…

Vriendschap op Maat

Vriendschap op Maat richt zich op doorbreking van sociaal isolement en bevordering van participatie van mensen met een psychiatrische achtergrond, door de inzet van een vrijwillig maatje. Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020 Het is een intensief jaar geweest, waarin veel flexibiliteit werd gevraagd van vrijwilligers…

Held in Huis

De ‘Held in Huis’ vrijwilligers bieden respijt voor mantelzorgers wanneer zij dat nodig hebben. Dit kan ’s avonds, overdag of in het weekend, variërend van een dagdeel tot meerdere dagen en nachten. Vrijwilligers worden ingezet als vervanging voor de mantelzorger, zij verrichten geen geïndiceerde zorghandelingen,…

Burennetwerk

Burennetwerk is laagdrempelige georganiseerde burenhulp. Biedt ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en het zelf niet (meer) kunnen organiseren. Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020 In maart kwamen ruim 200 nieuwe corona-vrijwilligers, in de tweede helft…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.