Bij Taal in Huis gaat het om het terugdringen van laaggeletterdheid in Almere, zodat mensen een betere sociale en economische positie verwerven. Voor laaggeletterde burgers van Almere die, ongeacht hun achtergrond, (beter) willen leren lezen en schrijven en die niet in staat zijn om dit in groepsverband te leren en voor wie het nood­zakelijk is om dit in hun thuissituatie (bij deelnemer of vrijwilliger thuis) te leren door middel van de inzet van een vrijwilliger.

Mijn uitspraak is zo verbeterd. Mijn zoon kijkt me met verbazing aan, omdat hij niet kan geloven dat ik begrijpelijk Nederlands spreek.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

Tijdens de eerste lockdown is er soms telefonisch en/of Skype contact tussen deelnemer en vrijwilliger, soms geen contact. Reden: angst bij de vaak oudere vrijwilliger, deelnemers die meerdere kinderen thuis hebben en worstelen met het thuisonderwijs, telefonisch contact lastig omdat deelnemer en vrijwilliger elkaar niet goed begrijpen. Vanaf juni heeft de helft van de koppels weer fysiek contact. Tijdens de lockdown in het najaar is dit deels weer omgezet in telefonisch of skypecontact. Gedurende het jaar zijn er zowel fysieke als digitale intake- en koppelingsgesprekken geweest met nieuwe deelnemers en vrijwilligers. Deze koppels zijn merendeels digitaal van start gegaan. Er is extra geïnvesteerd in het betrokken houden van vrijwilligers: telefonisch contact, nieuwsbrieven en attenties, tips voor aangepast (digitaal) lesmateriaal, webinars en workshops. Eind december is 75 procent van de koppels weer actief. Zowel fysiek als digitaal.

Vooruitblik op 2021

Voor 2021 zullen we ons voornamelijk richten op:

  • Initiëren van project Voorlezen: (taal) vrijwilligers (voorlezers) en deelnemers (toehoorders) werven om telefonisch/digitaal voor te lezen aan ‘eenzamen’. Dit in samenwerking met de projecten Buren Netwerk en IVT.
  • Einde schooljaar afronding van de eerste fase pilot “Jij en je kind”: in kaart brengen welke scholen gaan meedoen en de (Taal in Huis) vrijwilligers trainen.
  • Begin nieuwe schooljaar de uitvoering (tweede fase) van de pilot “Jij en je kind”.
  • April/mei: werving en training nieuwe vrijwilligers in samenwerking met Humanitas, de Schoor en de nieuwe bibliotheek.
  • Workshop ‘Herkennen en doorverwijzen’ organiseren voor de administratief medewerkers bij de wijkteams.
  • Einde pandemie: Alle vrijwilligers en deelnemers (koppels) weer lekker aan de slag.

Met de hulp van de vrijwilliger heb ik verschillende boeken gelezen en nieuwe woorden en uitdrukkingen geleerd. Nu begrijp ik de betekenis van de zinnen beter en lees ik de inhoud die ik op internet zoek.