By using our website, you agree to the use of our cookies.

Mantelzorg

We blijven in contact

"2020 was een moeilijk jaar voor mantelzorgers. We zijn telefonisch en digitaal met mensen in contact gebleven voor ondersteuning en een luisterend oor en hebben onderling contact digitaal mogelijk gemaakt. Ook voor 2021 gaan we hier mee door. Zowel voor mantelzorgers als professionals geldt, we blijven in contact!"

Magda van der Wees - Manager Wijk & Mantelzorg VMCA

De cijfers

3557
Ingeschreven volw. mantelzorgers
3227
Aanvragen Mantelzorgwaardering
5253
Contactmomenten volwassenen
254
Deelnemers respijtzorg light
615
Contactmomenten jongeren

Expertisecentrum Mantelzorg Almere

Het Expertisecentrum Mantelzorg is de vindplek voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van mantelzorg in Almere.

  • Mantelzorgers worden zodanig versterkt en in hun taken verlicht, dat zij hun mantelzorgtaken uit kunnen voeren met voldoening en zonder overbelasting.
  • Maatschappelijke organisaties beschikken over de juiste informatie en handvatten om mantelzorgers te herkennen en erkennen en hen te ondersteunen en zo nodig door te verwijzen naar de VMCA.
  • Jonge mantelzorgers kunnen zich gezond en optimaal ontwikkelen.
  • De belangen van mantelzorgers worden behartigd.

Onze activiteiten

Ondersteuning tijdens coronapandemie vooral online

Het bestaande aanbod is vanaf maart bij de start van corona online aangeboden in kleine groepjes. In tijden dat de maatregelen het toestond, zijn ook fysieke afspraken met mantelzorgers gemaakt op gepaste afstand. In totaal zijn er 31 activiteiten gericht op versterking aangeboden. 12 activiteiten waren m.n. gericht op ontspanning. (Inspiratiebijeenkomsten en activiteiten in het kader van de week van de mantelzorg).

Activiteiten jonge mantelzorgers

De activiteiten zijn na de corona-uitbraak online aangeboden in kleine groepjes. Digitaal sloot dit aan bij 12-17 en 18+; er was veel behoefte aan praten over wat hem bezighield. Er is veel persoonlijk contact geweest waarin ruimte voor het delen van hoe het gaat. Het…

Cursussen

Alle cursussen zijn online aangeboden in kleine groepjes. De duur van de bijeenkomsten zijn verkort. Het aantal deelnemers aan cursussen was dit jaar in contactmomenten: 384. In een aantal cursussen is vooraf een oefening of opdracht aangeboden ter voorbereiding. Zo kon de online sessie zo…

Respijtzorg Samen aan tafel

De fysieke diners waren door Corona niet meer mogelijk. Er is individueel contact gehouden met alle deelnemers, wat werd gewaardeerd als goed alternatief. Gevraagd is naar hun wensen m.b.t. lotgenotencontact, nu de vertrouwde setting niet mogelijk was. In een kleiner verband elkaar ontmoeten bleek geen…

Inspiratiebijeenkomsten

Er zijn drie inspiratiebijeenkomsten georganiseerd met verschillende ingang. Eén in samenwerking met Stichting WeHelpen, Welzijn Zeewolde en Welzijn Lelystad. Host Erik Corton ging in gesprek naar aanleiding van de film ‘Moeder aan de lijn’ over hoe je de mantelzorg beleeft en hoe je zorgen kunt…

Workshops

Nieuw aanbod waren de praktische workshops ‘Bordje vol’, ‘Het Levenswiel’ en ‘Ken je kwaliteiten’. Doordat mantelzorgers vooraf korte voorbereidende oefeningen kregen, kon op de workshop zelf verdieping plaatsvinden en werd het geleerde direct toegepast. Dit aanbod bleek populair zal in 2021 worden uitgebreid.

Gesprekstafel

In 2020 zijn naast bekende gesprekstafels, ook online bijeenkomsten aangeboden aan nieuwe deelgroepen. Zo was er een gesprekstafel over ‘mantelzorg in jouw cultuur’ en waren er specifieke gesprekstafels voor jongvolwassen mantelzorgers in de leeftijdscategorie 25-35 jaar.

Mantelzorgplein Almere

Op de website www.mantelzorgpleinalmere.nl vinden mantelzorgers en professionals al het aanbod in Almere voor mantelzorgers en deskundigheidsbevordering over mantelzorg. Door het Expertisecentrum wordt het digitale platform Mantelzorgplein Almere gecoördineerd, de vindplaats voor mantelzorg gerelateerd aanbod in Almere. In 2020 werd de site bezocht door 4.386…

Ketenzorg dementie

De VMCA heeft diverse projecten en activiteiten ten behoeve van de doelgroep mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zowel interne als externe samenwerking en afstemming is een voorwaarde voor een goede ondersteuning aan Almeerse dementerenden en hun mantelzorgers. De VMCA is vertegenwoordigd in het netwerk…

Held in Huis

De ‘Held in Huis’ vrijwilligers bieden respijt voor mantelzorgers wanneer zij dat nodig hebben. Dit kan ’s avonds, overdag of in het weekend, variërend van een dagdeel tot meerdere dagen en nachten. Vrijwilligers worden ingezet als vervanging voor de mantelzorger, zij verrichten geen geïndiceerde zorghandelingen,…

Mantelzorgdebat

Gezien de grillige situatie rond corona en daarmee samenhangende maatregelen, werd het in het kader van voorbereiding noodzakelijk om na de zomer te kiezen om dit jaar het mantelzorgdebat in een andere vorm aan te bieden. Gekozen is voor een online-uitzending met gasten. Gastheer Özcan…

Maatjes jonge mantelzorgers

In de tijd dat corona begon zijn de koppelingen gestopt, omdat alles digitaal werd voortgezet. Dit bleek niet te werken gezien leeftijd en behoefte van de kinderen. Kinderen genieten van het contact met hun maatje en hebben baat bij iemand die er is voor ontspanning…

Respijtzorg Eigen Tijd

De locaties van Eigen Tijd zijn bij aanvang van de corona gesloten. Er is een online Eigen tijd gestart voor mantelzorgers uit heel Almere. Gedurende het jaar is de belangstelling voor dit aanbod online afgenomen. Eind 2020 zijn Eigen Tijd het Evenaar huis en op…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.