By using our website, you agree to the use of our cookies.

Jongeren

Begeleiding van kinderen en jongeren

De activiteiten van de VMCA voor jongeren zijn erop gericht om hen zo 'gewoon mogelijk' te laten opgroeien, hen te helpen met keuzes maken voor hun toekomst en te zorgen dat zij stevig in hun schoenen staan.

In 2020 is veel contact met de kinderen en jongeren digitaal en telefonisch verlopen. Bij Matching Talents was vanaf de eerste lockdown een stijging in het aantal aanmeldingen te zien. Het ging daarbij vooral om jongeren die via verwijzers werden doorverwezen. Ook bij Coach4you is een duidelijke stijging van aanmeldingen te zien. Kinderen worden vooral vroeger aangemeld. Voor jonge mantelzorgers was het een moeilijk jaar. Juist deze groep die aandacht nodig heeft, mist het persoonlijke contact. Daar waar het ivm de coronarichtlijnen door kon gaan, waren fysieke ontmoetingen en workshops mogelijk. Daarnaast was ook veel whats'app en ander digitaal contact tussen de oudere jongeren.

De cijfers

110
Vrijwilligers & coaches
jongerenprojecten
252
Deelnemers
jongerenprojecten
615
Contactmomenten
Jonge mantelzorgers
111
Koppels
jongerenprojecten
4
Stagiaires

Onze activiteiten

Coach4you

Coach4you ondersteunt leerlingen uit groep 8 bij de overstap naar de middelbare school. Het gaat om leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben en van wie ouders/verzorgers om verschillende redenen deze ondersteuning niet zelf kunnen bieden of kunnen organiseren. Speciaal getrainde vrijwillige coaches…

Activiteiten jonge mantelzorgers

De activiteiten zijn na de corona-uitbraak online aangeboden in kleine groepjes. Digitaal sloot dit aan bij 12-17 en 18+; er was veel behoefte aan praten over wat hem bezighield. Er is veel persoonlijk contact geweest waarin ruimte voor het delen van hoe het gaat. Het…

Matching Talents

Matching Talents is gericht op het voorkomen van schooluitval in hetĀ Voortgezet onderwijs en Mbo-onderwijs, voorliggend (preventief) of als nazorg bij professionele jeugdhulp, voor het bevorderen van ontwikkelkansen en arbeidsparticipatie van jongeren. Daarnaast worden Groepstrainingen voor jongeren gegeven, op het gebied van zelfvertrouwen en zelfbeeld, planning,…

Gewoon opgroeien

Maatjesproject Jonge mantelzorg Kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen waar chronische ziekte en armoede spelen, groeien zonder psychische schade op en kunnen hun talenten hierdoor ontwikkelen. Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020 Per 1 januari 2020 zou het maatjesproject stoppen i.v.m. stopzetting subsidie. De eerste…

Maatjes jonge mantelzorgers

In de tijd dat corona begon zijn de koppelingen gestopt, omdat alles digitaal werd voortgezet. Dit bleek niet te werken gezien leeftijd en behoefte van de kinderen. Kinderen genieten van het contact met hun maatje en hebben baat bij iemand die er is voor ontspanning…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.