Algemeen

Het Gilde levert door activiteiten een bijdrage aan het vangnet voor burgers die niet op eigen kracht (volledig) kunnen participeren. Tevens zorgt zij, dankzij de stadswandelingen, voor een positieve uitstraling van de stad.

  • De maatschappelijke participatie van (merendeels) 50-plussers neemt toe.
  • Burgers die niet op eigen kracht kunnen participeren (op gebied van administratie, financiën, taal, computervaardigheden, correctiehulp) worden ondersteund.
  • Krachtige burgers zetten zich in voor kwetsbare burgers.

Het Gilde biedt hulp op het gebied van computervragen en -problemen, (financiële) administratie, Nederlandse conversatie, Nederlandse schrijfvaardigheid (correctiehulp) en voert daarnaast stadswandelingen uit.

Bedankt meneer Hans! Ik kom in maart 2021 weer door u de belasting laten invullen.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

Door corona is het aantal aanvragen en verrichtingen fors gedaald. Vrijwel alle inzet door vrijwilligers is normaliter d.m.v. fysiek contact. Vrijwilligers (en coördinatoren) vallen over het algemeen in de voor corona kwetsbare doelgroep en zijn (zeer) terughoudend. Ook veel deelnemers van administratieve hulp en computerhulp vallen hieronder. Daarnaast leent het grootste deel van de dienstverlening van het Gilde zich eigenlijk niet voor digitale vervanging. Met een aantal andere aanbieders van computerhulp is de samenwerking aangegaan, in 2020 is er een gezamenlijke DigiWijzerAlmere.nl gerealiseerd. De website DigiWijzerAlmere.nl is nog in ontwikkeling.

Vooruitblik op 2021

Afhankelijk van de terugdringing van corona zullen de activiteiten weer fysiek opgepakt worden en op het ‘oude’ niveau terugkomen.