De ‘Held in Huis’ vrijwilligers bieden respijt voor mantelzorgers wanneer zij dat nodig hebben. Dit kan ’s avonds, overdag of in het weekend, variërend van een dagdeel tot meerdere dagen en nachten. Vrijwilligers worden ingezet als vervanging voor de mantelzorger, zij verrichten geen geïndiceerde zorghandelingen, maar kunnen wel ‘verzorgend handelen’, zoals eten en drinken klaarmaken, iets aanreiken en zo verder.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

In het eerste kwartaal van 2020 was het effect van de gehouden pr-campagne goed merkbaar in aanvragen door mantelzorgers en aanmeldingen van vrijwilligers. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de incidentele aanvragen sterk afnamen, ten slotte zijn er voor de mantelzorger nu geen activiteiten buitenshuis om naar toe te gaan. De structurele aanvragen lopen door, deels doordat de zorgzwaarte thuis is toegenomen door (tijdelijke) sluiting van dagbestedingen en deels doordat men bekender is geworden met ons aanbod. De familiariteit geeft vertrouwen, door positieve ervaringen wordt het voor de mantelzorger gemakkelijker de zorg even los te laten en volgen er meer structurele aanvragen.

“Doordat er wekelijks een Held in Huis is voor mijn man kan ik naar Tai Chi blijven gaan, of een wandeling maken, zoals nu ten tijde van Corona. Tai Chi geeft mij de gelegenheid om me weer op te laden zodat ik daarna weer een week lang het geduld kan opbrengen wat nodig is om voor mijn man te zorgen. Ik vergeet tijdens de Tai Chi lessen en wandelingen even alles om me heen. Omdat mijn man en onze Held veel dezelfde interesses hebben klikt het erg goed en hebben zij ook een leuke tijd samen. Er wordt gesproken over kunst, actualiteiten en zo nu en dan wordt er voorgelezen uit de krant of een geliefd boek van mijn man. Ik laat mijn man met een gerust hart een paar uur over aan de goede zorgen van onze Held.”

Vooruitblik op 2021

In het eerste halfjaar van 2021 verwachten we een stabilisatie van het aantal inzetten. De tweede helft van 2021 zal er wellicht groei plaatsvinden, doordat de pandemie dan hopelijk ten einde komt en mantelzorgers weer deel kunnen nemen aan activiteiten buitenshuis. We zullen in 2021 opnieuw de publiciteit opzoeken om de bekendheid te vergroten.