By using our website, you agree to the use of our cookies.

Jaarverslag 2020

Voor elkaar in Almere

Welkom

"Het is hartverwarmend hoeveel steun Almeerders aan elkaar hadden in het afgelopen jaar. Wij als VMCA zetten ons in om betekenisvol werken door te laten gaan en ik geloof dat we met zijn allen dichter bij elkaar zijn gekomen. Wij zijn er voor elkaar in Almere, voor alle Almeerders ongeacht leeftijd, achtergrond, geloofsovertuiging. Bedankt iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om Almere een stukje mooier te maken. "

Jerzy Soetekouw - Directeur VMCA

2020 IN CIJFERS

30000
Mantelzorgers in Almere
55000
Vrijwilligers in Almere
2500
Hulpvragers bij de VMCA
2411
Bewoners actief in de wijken
4149
Mantelzorgers in beeld
1058
Vrijwilligers VMCA
579
Vacatures vrijwilligers
242
Organisaties geadviseerd

Zoektocht naar verbinding

‘Eind 2020 heeft Jolien Hoek afscheid genomen als directeur van de VMCA. Ter gelegenheid hiervan heeft de VMCA een boekje uitgegeven met de titel 'Zoektocht naar verbinding'. De VMCA is altijd op zoek naar de verbinding in Almere, met burgers, samenwerkingspartners, professionals en politici. Er zijn voor elkaar.
'Bij de VMCA word je goed geholpen, je hebt er iets aan en je kunt zelf weer verder'.

Mantelzorg

Expertisecentrum mantelzorg. Mantelzorgers versterken en aandacht geven, vooral in deze tijd van corona. Professionals informeren, adviseren en trainen.

Vrijwilligers

Expertisecentrum Vrijwillige Inzet. Stimuleren, versterken en ondersteunen van het brede vrijwilligerswerk in Almere, zodat de kwaliteit van vrijwillige inzet toeneemt.

Jongeren

Jongeren versterken, aandacht geven en stimuleren zodat zij zich kunnen ontwikkelen en de toekomst positief tegemoet treden. In opleiding, vrije tijd en zorg voor een ander.

Wijkteams

In de wijkteams komt de specifieke expertise van de VMCA bij elkaar. We zijn er in een vroeg stadium bij  en kunner vragen overzichtelijk houden en problemen voorkomen.

Waar staan we voor?

De VMCA stimuleert en faciliteert organisaties om een bijdrage te leveren aan bloeiend Almeers vrijwilligerswerk, waarin plaats is voor iedereen.

De VMCA stimuleert en faciliteert organisa­ties en werkgevers om mantelzorgers te herkennen en erkennen en rekening te houden met hun bijzondere omstandigheden, zodat zij hun mantelzorgtaken kunnen uitvoeren zonder overbelast te raken.

In de wijkteams komt de specifieke expertise van de VMCA bij elkaar: opbouwen en inzetten van informele netwerken, versterken van bewoners en hen stimuleren te participeren, herkennen en ondersteunen van mantelzorgers. We zijn er in een vroeg stadium bij, en zijn erop gericht om vragen overzichtelijk te houden en erger te voorkomen.

Bij de aanpak van lokale thema’s, zoals de aanpak van laaggeletterdheid, armoede en eenzaamheid, werken we nauw samen met verschillende partners.

De VMCA volgt de maatschappelijke ontwikkelingen (lokaal en landelijk) goed en is in staat om deze te vertalen naar beleid en nieuwe initiatieven. De VMCA adviseert de gemeente op het gebied van vrijwillige inzet, mantelzorgbeleid en de doorontwikkeling van de wijkteams. Wij zien het tegelijkertijd ook als onze taak om vrijwilligers en mantelzorgers in bescherming te nemen, tegen bijvoorbeeld overvraging. Ook gaan we graag in gesprek met maatschappelijke organisaties en bedrijven over wederzijdse uitwisseling van expertise en samenwerking. Dit alles vanuit de behartiging van de belangen van de Almeerse vrijwilligers en mantelzorgers.

Bestuur & Management

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.