Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet is in het leven geroepen om het Almeerse vrijwilligerswerk te versterken. In de praktijk gaat dit om:

  1. Netwerkversterking. Het verbinden van organisaties, zodat zij weten wat er speelt, kunnen afstemmen en gebruik maken van elkaars expertise. Het gaat ook om verbinden van personen en om het koppelen van vrijwilligers aan organisaties.
  2. Ontwikkelen en overdragen van expertise. De VMCA bouwt expertise op voor beleidsadvisering aan gemeente en organisaties. Goed vrijwilligersbeleid is gericht op ondersteuning op maat, nieuwe vrijwilligers en behoud van bestaande vrijwilligers. De Vrijwilligersacademie Almere wordt hierbij ingezet om expertise over te dragen aan zowel vrijwilligers als organisaties.
  3. Nieuwe vrijwilligers bereiken. Speciale aandacht is er voor vrijwilligers die niet gemakkelijk de weg naar vrijwilligerswerk vinden. Dit kan gaan om mensen met een grote afstand tot (vrijwilligers)werk, mensen die de taal of cultuur onvoldoende kennen, jongeren of andere groepen.
  4. Verbeteren van de randvoorwaarden van vrijwillige inzet. De VMCA vindt het belangrijk dat iedereen vrijwilligerswerk kan doen en er geen drempels bestaan. Onkosten moeten worden vergoed, ook die van een VOG. Bij het verbeteren van de randvoorwaarden is de mening van vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties van belang.
  5. Een goed imago van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk in Almere is zeer divers. Er is voor elk wat wils. Jong en oud kunnen een klus vinden: in de natuur, met ouderen, jongeren, sport, in je eigen wijk of juist daarbuiten. In de uitvoering of op bestuursniveau, in een bekende setting of juist iets heel nieuws. Het expertisecentrum Vrijwillige Inzet draagt uit dat vrijwilligerswerk voor iedereen leuk is en meerwaarde heeft.

Bij vrijwilligersprojecten van de VMCA, zoals Burennetwerk, het Maatjesproject en de Intensieve Vrijwillige Thuishulp zien we de hulpvragen veranderen. Steeds vaker verwijzen organisaties mensen door naar de VMCA voor hulp die voorheen beroepsmatig werd uitgevoerd. De VMCA zoekt waar mogelijk naar een passende oplossing en houdt daarnaast ook in de gaten of het nog wel om vrijwilligerswerk gaat.