Ook in 2017 bleef de interesse naar scholing van vrijwilligers en actieve burgers onverminderd groot. Zo waren onder andere de trainingen over het signaleren van dementie en financiële schuldhulp¬dienstverlening erg in trek.

In oktober vond de zesde open avond van de Vrijwilligersacademie Almere plaats bij Windesheim Flevoland. Vrijwilligers, actieve burgers en andere geïnteresseerden konden kennis maken met het opleidingsaanbod van de Academie en deelnemen aan het workshopprogramma. De workshops werden aangeboden door vrijwilligers, organisaties en medewerkers van Rabobank Almere.

In 2017 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe eigentijdse en gebruiksvriendelijke website van de Vrijwilligersacademie. De website zal in het eerste kwartaal van 2018 worden opgeleverd en beter aansluiten op de doelstelling van het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet. Zo wordt de diversiteit aan en frequentie van trainingen vergroot en wordt ingezet op meer bekendheid van het scholingsprogramma.