Talent in de Buurt

Het project Talent in de Buurt, waar kwetsbare Almeerse burgers die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en uitvoeren van vrijwilligerswerk worden begeleid, is per 1 mei 2017 beëindigd in verband met het stoppen van de financiering. De aanmeldingen na die tijd zijn overgenomen door Divers Talent en door de wijkteams.

Divers Talent

Divers Talent begeleidt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben naar passend vrijwilligerswerk. Voor veel mensen was een gesprek en het helpen zoeken naar een passende vrijwilligersvacature al voldoende.

Dit jaar werd Divers Talent opvallend vaak benaderd door re-integratiebureaus, hulpverlenende instanties en de UWV-Ziektewettrajecten als ondersteuning bij het vinden van passende vrijwilligersactiviteiten voor hun cliënten. In veel gevallen nam de externe begeleider na het gesprek/advies de verdere begeleiding op zich. Ook het contact met de wijkteams heeft zich verder ontwikkeld. Potentiële vrijwilligers die iets wijkgerichts wilden doen werden verwezen naar de wijkteams en andersom.

Samen Sterk in Vrijwilligerswerk

Dit nieuwe project is een samenwerkingsverband van MEE (trekker), De Schoor, Triade en de VMCA. Het doel is om vrijwillige coaches te koppelen aan deelnemers van de doelgroep van MEE (mensen met een beperking) om hen te ondersteunen als vrijwilliger aan de slag te gaan en hen ook daadwerkelijk op de werkvloer te ondersteunen.

In 2017 heeft de VMCA meegeholpen met het opstellen van het projectplan en heeft een actieve rol gespeeld in de werving van de vrijwillige coaches. Hierdoor zijn eind 2017 voldoende coaches beschikbaar voor het eerste projectjaar. Daarnaast heeft de VMCA twee groepen met deelnemers ontvangen om samen met hen te zoeken naar passende vacatures.

Aandacht voor Elkaar

Aandacht voor Elkaar koppelt mensen met een bijstandsuitkering aan mensen die ondersteuning van een vrijwilliger nodig hebben of aan vrijwilligerswerk binnen een zorgorganisatie. De vrijwilligers krijgen een gedegen training, waarna ze als vrijwilliger ingezet worden in de zorg.

Dit jaar hebben we voor de 2 trainingen, naast het werven onder uitkeringsgerechtigden, ook de (potentiële) vrijwilligers van Burennetwerk benaderd. Het aantal deelnemers aan de training is hierdoor weer wat toegenomen. De training wordt wederom als zeer goed beoordeeld. Men voelt zich na de training beter toegerust om vrijwilligerswerk te gaan doen. Alle deelnemers zijn bemiddeld naar vrijwilligerswerk in de zorgsector.

Voor 2018 zijn we voornemens om zowel de doelgroep, de training, de uitstroommogelijkheden en de nazorg te verbreden, zodat we ook andere doelgroepen kunnen bedienen.