In 2017 is geïnvesteerd in het bezoeken van organisaties en bedrijven. Bij diverse organisaties en bedrijven werden contacten aangehaald en verdiept. Deze bezoeken dragen niet alleen bij aan het uitwisselen van informatie, advies en voorlichting, tevens worden de mogelijkheden geïnventariseerd om het bedrijfsleven met de organisaties in contact te brengen.
Zo werden vijftien medewerkers van Sabre Hospitality Solutions in contact gebracht met woonzorgcentrum Polderburen om vrijwilligerswerk te doen en werd Aegon met 10 werknemers naar Stichting Aap bemiddeld.

Ook Independer wist de VMCA te vinden. Door gebruik te maken van een ontwikkel-pool heeft de werknemer de keuze om zich een dag in het jaar buiten de gebaande werkpaden te begeven. Woonzorgcentrum Zephyr werd na inventarisatie van de wensen aan Independer gekoppeld. Vanwege een verhuizing bij het bedrijf wordt een vervolg in 2018 ingezet.

Booking.com werd in een interview door de VMCA gevraagd naar de vele voordelen die de werknemer ervaart door vrijwillige inzet. Nieuwe energie, iets voor je omgeving doen, elkaar op een andere manier leren kennen en vele persoonlijke ervaringen werden als motivatie genoemd en via de VMCA-nieuwsbrief naar organisaties gecommuniceerd.

Rabobank als vaste partner zette zich dit jaar in via de Vrijwilligersacademie. Een voorbeeld van maatschappelijk betrokken ondernemen pur sang. Kennisoverdracht via scholing en trainingen tijdens de open avond bij Windesheim Flevoland.

Het contact met de VBA, de Vereniging Bedrijfskring Almere is aan het groeien. Het afgelopen jaar is contact gelegd met het secretariaat. Een voorstel om maatschappelijk betrokken ondernemen via het interview met Booking.com bij zoveel mogelijk bedrijven in Almere onder de aandacht te brengen, is in de week gelegd. In 2018 zullen bedrijfscontacten zich verder uitbreiden, o.a. door middel van VBA-netwerkbijeenkomsten.
Ook is er contact gelegd met het startende initiatief ‘De Almeerse Uitdaging’ en is gekeken hoe we kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken.