Het doel van de Vrijwilligersraad is het versterken van het vrijwilligerswerk en vrijwilligers een manier bieden om hun ervaringen te delen. Door middel van de Vrijwilligersraad kunnen vrijwilligers meedenken en signalen afgeven, zodat bekend wordt wat er leeft onder de Almeerse vrijwilligers. De Vrijwilligersraad bestaat enerzijds uit een aantal raadsleden die daadwerkelijk een aantal keren per jaar bij elkaar komen en anderzijds uit een panel, een online forum, waar vrijwilligers zich vrijblij­vend kunnen aanmelden en een discussie kunnen starten en/of volgen.

Door actieve werving is het aantal panelleden met 50% toegenomen. Desondanks blijft het moeizaam om een actieve inbreng te krijgen van de raads- en panelleden. Daarom zullen we ons in 2018 beraden op deze opzet en kijken welke aanpassingen nodig zijn om bredere inbreng te krijgen rondom actuele thema’s die vrijwilligers betreffen.