Informatiebijeenkomsten

Om potentiële vrijwilligers te ondersteunen bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk zijn het afgelopen jaar 21 informatiebijeenkomsten aangeboden. Deze bijeenkomsten vonden deels bij de VMCA plaats en deels op externe locaties, zoals het Activeringscentrum, wijkteam Filmwijk en Kwintes.

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet gaat deze bijeenkomsten in 2018 ook in samenwerking met de wijkteams in de diverse stadsdelen aan bieden.

Netwerkbijeenkomsten

In april is in samenwerking met stichting AAP een Vrijwilligerswerkcafé georganiseerd over hoe een vrijwilliger zich welkom kan (blijven) voelen bij een organisatie. De bijeenkomst was zeer succesvol en druk bezocht, waarmee wordt aangetoond dat organisaties behoefte blijven houden aan samenwerking, verbinding en kennisuitwisseling.

In juni is een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de gemeente om het Uitvoeringsplan Vrijwillige Inzet te bespreken met (vrijwilligers)organisaties en andere belanghebbenden. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in het definitieve Uitvoeringsplan en dit is vervolgens in de gemeenteraad vastgesteld.

De VMCA is daarnaast bij diverse netwerkbijeenkomsten aanwezig geweest. Eén van de belangrijke doelen hierbij is het stimuleren van de samenwerking en verbinding met andere organisaties en het versterken van het vrijwilligerswerk in Almere.