By using our website, you agree to the use of our cookies.

Met vrijwilligers

Samen met vrijwilligers maken we het mogelijk

Iedereen in Almere moet kunnen meedoen en wanneer je dat niet op eigen kracht lukt, helpen vrijwilligers daarbij. De vrijwilligers van de verschillende projecten van de VMCA hebben zich in 2018 weer ingezet om zoveel mogelijk Almeerders te laten meedoen.

Samen helpen we elkaar en maken we dingen mogelijk.

In het filmpje hiernaast vertellen een aantal vrijwilligers waarom zij vrijwilligerswerk doen. (het filmpje is onderdeel van een serie van drie video's gemaakt door jongeren in het kader van hun maatschappelijke stage. De bijbehorende filmpjes zijn te zien bij 'jongeren')

De cijfers

970
Vrijwilligers
Actief
3815
Zorgvragers
Totaal VMCA
23284
Hulpuren
Intensieve Vrijwillige Thuiszorg
926
Bemiddelingen
Burennetwerk
459
Koppels
diverse projecten

Iets betekenen voor iemand met dementie?

Word jij maatje voor iemand met dementie?

Een maatje kan heel veel betekenen voor iemand met dementie. Zij voelen zich soms eenzaam of willen gewoon even met iemand praten, een rondje lopen of fietsen. Soms is een kopje koffie op woensdagochtend ook al voldoende.

Bovendien is het voor de eventuele partner (mantelzorger) fijn wanneer een maatje op bezoek komt. Dan heeft hij of zij even tijd voor zichzelf. Om een beetje afstand te nemen of gewoon rustig boodschappen te doen.

Onze activiteiten

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en (bij klussen of vervoer) geen financiële middelen hebben om vakmensen in te kunnen huren. De vrijwilligers bieden…

Gilde Almere

Algemeen Het Gilde bestaat grotendeels uit vijftigplus-vrijwilligers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en delen dit graag met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden. Computerhulp Vanuit Computerhulp bieden ervaren vrijwilligers hulp bij computervragen en -problemen van allerlei aard….

Aanpak laaggeletterdheid

Doe mee met Taal (impuls laaggeletterdheid) In september 2017 is gestart met een impuls bestrijding laaggeletterdheid onder de naam ‘Doe mee met Taal’, vanuit aanjaaggelden Onderwijs. Deze impuls is een samenwerkingsverband tussen De Schoor, de VMCA en Humanitas en is speciaal gericht op methodieken om…

Coach4you

Coach4you is een preventief coachings-project voor leerlingen uit groep 8, die extra ondersteuning nodig hebben bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of dat ze wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied of dat er,…

Vrijwilligers Vacaturebank

De maandelijkse voorlichtingen werden veelal bezocht door mensen die zich wilden informeren over vrijwilligerswerk en daarna zelf hun weg konden vinden met behulp van de vacatures op de website. We zagen het afgelopen jaar een verandering in de bezoekers van het inloopspreekuur van de Vrijwilligers…

Groepstrainingen

De coaching en groepstrainingen sluiten goed op elkaar aan en verwijzen naar elkaar door. Dit gebeurt ook met samenwerkingspartners die interesse hebben in coaching of een training, en met alle jongeren die behoefte hebben aan coaching na een training. In 2018 zien we een toenemende…

Vrijwilligersprijzen

Ook in 2018 heeft de VMCA de uitreiking van de Almeerse vrijwilligersprijzen gefaciliteerd, in samenwerking met de gemeente. Door de jury zijn er drie prijswinnende organisaties en twee vrijwilligers als winnaar in het zonnetje gezet. De prijswinnaars zijn ook aangemeld voor de landelijke prijzen.

Administratieve spreekuren

De 16 wijkteams bieden onder andere ondersteuning bij financiële en administratieve vragen. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen van armoede en financiële problematiek. Bewoners kunnen terecht bij inloopspreekuren of zo nodig op afspraak. De spreekuren bieden een…

Financiële zelfredzaamheid

Huisbezoeken in de Armoede Hotspots Het doel van de huisbezoeken is het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen te verhogen, het verstrekken van informatie over regelingen en voorzieningen en het bevorderen van sociale participatie van kwetsbare bewoners. In vooraf geselecteerde straten bellen vrijwilligers bij bewoners aan voor…

Matching Talents

Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gecoacht. De jongeren worden één-op-één gekoppeld aan een vrijwillige coach of sluiten aan bij groepstrainingen. In beide situaties zijn de coaches vrijwilligers. De doelstelling van Matching Talents is divers: • schooluitval voorkomen en een…

Super COOL!

Super COOL! is een sportmaatjesproject voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes. Door Super COOL! worden deelnemers met een verstandelijke beperking zelfstandiger,…

Divers talent

Divers Talent biedt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Dit jaar werd Divers Talent vaak benaderd door hulpverlenende instanties, reïnte­gratiebureaus en het UWV (Ziektewet) als ondersteuning bij het vinden van passende vrijwilligers­activiteiten voor hun cliënten….

Op naar Vrijwilligerswerk

Aandacht voor Elkaar richtte zich voorheen vooral op de doelgroep bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk in de zorg wilden gaan doen. Omdat het aantal aanmeldingen in 2017 terugliep hebben we eind 2017, in overleg met de gemeente, gekeken naar uitbreiding van de doelgroep en bredere uitstroommogelijkheden en…

Vrijwilligersacademie Almere

In 2018 heeft het Expertisecentrum het aanbod van de Vrijwilligersacademie verder doorontwikkeld tot een gevarieerd trainingsaanbod voor zowel vrijwilligers alsook voor coördinatoren/bestuursleden van vrijwilligersorganisaties. Het Expertisecentrum heeft verschillende nieuwe trainingen georganiseerd of ontwikkeld, zoals AVG regelgeving, Gastvrij werken, Begeleiden van vrijwilligers, Projectplan schrijven en Fondsenwerving….

Vriendenkringen

Diverse mensen van allerlei leeftijden en achtergronden hebben ook het afgelopen jaar hun weg weten te vinden naar het project van Vriendenkringen van de VMCA. Aanmeldingen van nieuwe deelnemers komen binnen via mond op mond reclame van huidige deelnemers, via het netwerk van de vrijwilligers,…

Intensieve Vrijwillige Thuishulp (IVT) en Buddyzorg

Binnen de IVT worden vrijwilligers ingezet voor het ontlasten van mantelzorgers en waar nodig zijn vrijwilligers een aanvulling op mantelzorg. Vrijwilligers bieden informele respijtzorg. Vrijwilligers bieden ook praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische en/of levens-bedreigende aandoeningen. Hiermee dragen zij bij aan het ondersteunen…

Vrijwillige Terminale Zorg

Veel mensen willen thuis, in hun vertrouwde omgeving, hun laatste levensfase doorbrengen. De mantelzorg dreigt in deze situatie nog wel eens overbelast te raken: 24 uur per dag een stervende verzorgen, meestal gedurende enkele weken, vraagt in sommige situaties om ondersteuning. De vrijwilligers kunnen een…

Vriendschap op Maat

Het maatjesproject Vriendschap op Maat biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achter-grond een vriendschappelijk sociaal contact en levert daarmee een positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit is doorgaans een één-op-één contact, maar kan ook een groepscontact of telefonisch contact zijn….

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.