Aandacht voor Elkaar richtte zich voorheen vooral op de doelgroep bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk in de zorg wilden gaan doen. Omdat het aantal aanmeldingen in 2017 terugliep hebben we eind 2017, in overleg met de gemeente, gekeken naar uitbreiding van de doelgroep en bredere uitstroommogelijkheden en is de training inhoudelijk aangepast (volgens een landelijke methodiek) en heeft dit aanbod zich doorontwikkeld naar ‘Op naar vrijwilligerswerk’.
Binnen dit traject krijgen deelnemers een basistraining van 4 dagdelen en vervolgens begeleiding bij het vinden van en de matching in een passende vrijwilligersplek (die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemer) en houden we gedurende drie maanden na plaatsing ook contact om zo nodig bij te sturen.

Op naar Vrijwilligerswerk is voor alle kwetsbare potentiële vrijwilligers en gericht op vrijwilligerswerk in alle sectoren. Dit jaar zijn in 4 trainingen 36 mensen getraind, waarvan de meesten inmiddels actief zijn als vrijwilliger. Wat opviel is dat een groot gedeelte van de mensen die zich aanmeldden statushouders zijn. Aanmeldingen kwamen zowel vanuit de dienst Werk en Inkomen alsook via andere samenwerkingspartners en vanuit deelnemers zelf.

Uit een effectmeting komt onder andere naar voren dat men door de training en het doen van vrijwilligerswerk meer zelfvertrouwen heeft gekregen, erg blij is met nieuwe contacten en zich minder eenzaam voelt, de taal beter begrijpt en meer durft te praten.

Helaas heeft de gemeente Almere besloten geen financiering te geven om dit in 2019 te continueren, waarmee een einde komt aan deze succesvolle trajecten.