Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gecoacht. De jongeren worden één-op-één gekoppeld aan een vrijwillige coach of sluiten aan bij groepstrainingen. In beide situaties zijn de coaches vrijwilligers.

De doelstelling van Matching Talents is divers:
• schooluitval voorkomen en een startkwalificatie halen
• preventief om jeugdhulp te voorkomen
• terugval naar jeugdhulp voorkomen (als nazorgtraject)
• andere persoonlijke doelstellingen op het gebied van zelfstandigheid en een stabiele toekomst

Matching Talents er is voor diverse jongeren, we zien dan ook een grote diversiteit in het brede netwerk van samenwerkingspartners van Matching Talents. Aanmeldingen komen vanuit jongeren zelf, ouders, scholen en zorginstellingen.

De aangemelde jongeren komen deels vanuit onderwijs en deels vanuit zorg. De jongeren vanuit zorg hebben meestal een hulpvraag op het gebied van participatie en arbeid, de jongeren vanuit onderwijs hebben vaak een wat bredere hulpvraag gericht op persoonlijke ontwikkeling, plannen en structuren en studiekeuzes. Bij beiden zien we dat ook werken aan zelfvertrouwen onderdeel is van de hulpvraag.

In 2018 zijn in totaal 54 koppels (een jongere met een vrijwilliger) begeleid. Dit zijn er minder dan in 2017. We zien een verschuiving van individuele coaching naar groepstrainingen.

Door de wisseling van coördinator is in de tweede helft van het jaar flink geïnvesteerd in netwerk-contacten en aangaan van nieuwe samenwerkingen. Er worden vaker groepstrainingen op locatie gehouden en in publieke ruimtes zoals De Nieuwe Bibliotheek Almere. We gaan naar de jongeren (en de organisaties) toe en stemmen de locatie af op hun wens en behoefte.

Vanuit de jongeren komt vaker de vraag naar jonge coaches, omdat deze dichter bij de jongeren staan en zo ook kunnen fungeren als een rolmodel.

Wat betreft de werving van nieuwe coaches zal daarom de nadruk liggen op het aantrekken van jonge vrijwilligers.

De werving van jongeren vanuit het onderwijs zal zich vooral richten op jongeren die moeite hebben met de overstap van VMBO naar MBO. Hiervoor zal in 2019 een speciale pilot gestart worden in samenwerking met de scholen.