By using our website, you agree to the use of our cookies.

Categorie: Vrijwilligerswerk2018

Vrijwilligerswerk en bedrijfsleven

Dit jaar zijn de contacten met het bedrijfsleven verbreed. De crisis is voorbij en we merken dat grote bedrijven het ‘betrokken ondernemen’ weer op de agenda hebben staan en kleine bedrijven/zzp’ers zich vaker kortdurend willen inzetten voor een organisatie. We bemiddelen grote groepen richting vrijwilligersactiviteiten,…

Imago vrijwilligerswerk

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet heeft via diverse kanalen ingezet op het bereiken van een brede doelgroep (potentiële) vrijwilligers, organisaties en bedrijven. Op social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) worden wekelijks actuele thema’s, interessante artikelen van derden, good practices uit Almere en uit het land en bijvoorbeeld…

Vrijwilligersacademie Almere

In 2018 heeft het Expertisecentrum het aanbod van de Vrijwilligersacademie verder doorontwikkeld tot een gevarieerd trainingsaanbod voor zowel vrijwilligers alsook voor coördinatoren/bestuursleden van vrijwilligersorganisaties. Het Expertisecentrum heeft verschillende nieuwe trainingen georganiseerd of ontwikkeld, zoals AVG regelgeving, Gastvrij werken, Begeleiden van vrijwilligers, Projectplan schrijven en Fondsenwerving….

Op naar Vrijwilligerswerk

Aandacht voor Elkaar richtte zich voorheen vooral op de doelgroep bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk in de zorg wilden gaan doen. Omdat het aantal aanmeldingen in 2017 terugliep hebben we eind 2017, in overleg met de gemeente, gekeken naar uitbreiding van de doelgroep en bredere uitstroommogelijkheden en…

Divers talent

Divers Talent biedt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Dit jaar werd Divers Talent vaak benaderd door hulpverlenende instanties, reïnte­gratiebureaus en het UWV (Ziektewet) als ondersteuning bij het vinden van passende vrijwilligers­activiteiten voor hun cliënten….

Vrijwilligers Vacaturebank

De maandelijkse voorlichtingen werden veelal bezocht door mensen die zich wilden informeren over vrijwilligerswerk en daarna zelf hun weg konden vinden met behulp van de vacatures op de website. We zagen het afgelopen jaar een verandering in de bezoekers van het inloopspreekuur van de Vrijwilligers…

Vrijwilligersprijzen

Ook in 2018 heeft de VMCA de uitreiking van de Almeerse vrijwilligersprijzen gefaciliteerd, in samenwerking met de gemeente. Door de jury zijn er drie prijswinnende organisaties en twee vrijwilligers als winnaar in het zonnetje gezet. De prijswinnaars zijn ook aangemeld voor de landelijke prijzen.

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad is een digitaal forum waar ervaringen, meningen en ideeën van Almeerse vrijwilligers worden besproken. De deelnemers kunnen zelf een onderwerp inbrengen, daarnaast worden ook via de VMCA discussiepunten ingebracht. Afgelopen jaar zijn de thema’s arbeids-verdringing en de VOG besproken. Qua opzet is de…

Almere Doet Netwerkcafé

Het vrijwilligerswerkcafé is doorontwikkeld naar het Almere Doet Netwerkcafé. In 2018 zijn twee Netwerkcafé’s georganiseerd, één in samenwerking met InteraktContour en één in samenwerking met Veiligheidsmuseum PIT. De opzet van het Netwerkcafé is vernieuwd en zet vooral in op het netwerken, kennisuitwisseling en het stimuleren…

NL Doet

In 2018 zijn er 92 klussen in Almere aangemeld voor de landelijke vrijwilligersdagen NLDoet. Het aantal vrijwilligers dat zich heeft ingezet tijdens NLDoet is minimaal 1.000. Een aantal vrijwilligers meldt zich niet aan via de website maar rechtstreeks bij een organisatie, waardoor het exacte aantal…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.