Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en (bij klussen of vervoer) geen financiële middelen hebben om vakmensen in te kunnen huren. De vrijwilligers bieden hulp, zoals vriendschappelijk huisbezoek, boodschappen, wandelen, vervoer binnen of buiten Almere, hond uitlaten, diverse soorten klussen, tuinonderhoud of tolken bij belangrijke gesprekken.

Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht door vrijwillige telefoonbemiddelaars. In de loop van 2018 zijn zes vaste vrijwilligers helaas gestopt met hun werk voor Burennetwerk. Het bleek moeilijk goede vervangers te vinden, wat betekende dat hetzelfde aantal hulpvragen door een kleinere groep vrijwilligers bemiddeld moest worden. De coördinatoren hebben zoveel mogelijk geholpen met het matchen, zodat de vrijwilligers niet overvraagd zouden worden. Begin 2019 is het team van bemiddelaars weer nagenoeg compleet.

Medio 2018 zijn we, in samenwerking met het ouderenwerk van De Schoor, aangesloten bij ANWB AutoMaatje. Hierbij worden hulpbehoevende deelnemers, die geen beroep kunnen doen op een redelijk alternatief, tegen onkostenvergoeding vervoerd door vrijwilligers in de auto van de vrijwilliger. De sociale component in AutoMaatje is essentieel. En hoewel de VMCA via Buren-netwerk al vele jaren vervoer door vrijwilligers aanbiedt heeft deze samenwerking geresulteerd in de aanmelding van 20 nieuwe AutoMaatje vrijwilligers. Ook het aantal ritten dat zij gezamenlijk uitvoeren is, vergeleken met de eerste helft van 2018, met 50% gestegen van 192 naar 300. Het totaal aantal ritten in 2018 (492) is vergelijkbaar met dat in 2017 (508) maar daar zaten ook vaste ritten bij van bewoners uit Tussen de Vaarten, die nu een beroep doen op Het Vaartje en van bewoners uit Waterwijk, die nu een beroep doen op het golf karretje Watergolfie.

Het aantal vrijwilligers dat zich in 2018 via Burennetwerk heeft ingezet is nagenoeg gelijk gebleven. Ook het aantal hulpvragen en bemiddelingen is ongeveer gelijk gebleven.