De 16 wijkteams bieden onder andere ondersteuning bij financiële en administratieve vragen. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen van armoede en financiële problematiek. Bewoners kunnen terecht bij inloopspreekuren of zo nodig op afspraak. De spreekuren bieden een laagdrempelige manier om bewoners preventief te ondersteunen en zijn gericht op het zelfredzamer maken van de bewoner. De spreekuren zijn bedoeld voor alle bewoners van Almere. In de praktijk zien we veel mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, mensen met beperkte computervaardigheden en bewoners die door langdurige stress het overzicht niet meer hebben.
De invoering van de AVG was aanleiding om de kaders en werkwijze van de spreekuren opnieuw vast te stellen. Ook vrijwilligers hebben hieraan bijgedragen. De kaders helpen vrijwilligers, wijkwerkers en samenwerkingspartners om inzichtelijk te hebben wat de werkzaamheden van de administratieve spreekuren zijn. In dit jaar is verder ingezet op het verbeteren van doorverwijzing onderling tussen administratieve spreekuren en Stichting Wetswinkel en de Sociaal Raadslieden.

Onze mooie werkwijze hebben wij dit jaar mogen presenteren tijdens de Praktijkvoorbeeldenparade van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Resultaten en hulpvragen
In 2018 zijn er 1.938 hulpvragen door de vrijwilligers van de administratieve spreekuren ondersteund. In 2017 waren dat er 1.770. In 2018 zijn 23 Almeerders via de administratieve spreekuren doorverwezen naar Plangroep.
De meest voorkomende hulpvragen zijn: hulp bij het invullen of lezen van formulieren/brieven; vragen over woningnet en hulp bij het ordenen van de administratie.

Vrijwilligers
Er zijn 51 vrijwilligers actief bij de administratieve spreekuren. Vaak hebben zij veel ervaring op gebied van administratie en zijn zij erg gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen.

Er zijn diverse trainingen gegeven in 2018 om de deskundigheid van vrijwilligers te bevorderen:

  • Eigen kracht= Samen kracht: een training over gespreksvaardigheden gericht op het vergroten van zelfredzaamheid van bewoners en het aangeven van grenzen.
  • Rondkomen in Almere: Deze training is gericht op het vergroten van de kennis van de sociale kaart van Almere en de gemeentelijke voorzieningen. Dit jaar is de training opengesteld voor alle in Almere werkzame vrijwilligers. Hierdoor vond tevens ontmoeting tussen vrijwilligers van verschillende vrijwilligersorganisaties plaats.
  • Training Schuldhulpverlening aangeboden door Plangroep.
    Bijeenkomst voor administratieve vrijwilligers en de betrokken wijkwerkers: een bijeenkomst gericht op ontmoeting en vergroten van kennis door casuïstiek en presentaties. Deze bijeenkomst was ook bedoeld om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet.
  • Stichting Wetswinkel: onze vrijwilligers waren welkom bij het inwerkprogramma van de Wetswinkel waarin inzicht werd gegeven in het juridische hulpaanbod in Almere.