Super COOL! is een sportmaatjesproject voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes. Door Super COOL! worden deelnemers met een verstandelijke beperking zelfstandiger, zelfverzekerder, fitter en vitaler en doen ook zij mee aan de maatschappij.
Bij Super COOL! zijn verschillende sportverenigingen en zorginstellingen betrokken. De VMCA, Triade en ASV zijn de trekkers. De VMCA is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers en stagiairs.

Super COOL! heeft tijdens haar vijfjarig bestaan een goede naam opgebouwd in Almere (en daarbuiten). Omdat Super COOL! helaas nog geen structurele financiële bijdrage ontvangt, maar afhankelijk is van fondsen en donaties, is het voortbestaan in Almere kwetsbaar. Zo heeft Super COOL! Almere van januari tot september 2018 helaas geen financiële bijdrage ontvangen voor ureninzet van de coalitiepartners. Wel was er een aantal bedrijven (Rabobank Almere, Facilicom en het Fonds Nuts Ohra) die huur- en materiaalkosten en evenementen hebben gefinancierd, waardoor de activiteiten door konden gaan. Omdat er hoop was op toezegging van een financiële bijdrage van een fonds en we geen vrijwilligers, deelnemers en verenigingen wilden kwijtraken is de vrijwilligers¬coördinator zich (deels vrijwillig) blijven inzetten. Vanaf september is er weer een bijdrage voor 2 jaar vanuit de Sport Impuls van ZonMW.

Super COOL! heeft in 2018 73 deelnemers gehad. Er zijn 36 vaste Super COOL! deelnemers, die graag naar de activiteiten komen, omdat zij (en hun ouders of begeleiders) weten dat er een veilig sportklimaat heerst en men professioneel wordt opgevangen. Daarnaast hebben 37 andere deelnemers aan één van de evenementen meegedaan of één van de sporten uitgeprobeerd. Een aantal van hen is blijven sporten bij de betrokken vereniging. De Dartsbond en FRTCA (Fiets Race en Tourclub Almere) hebben dankzij Super COOL! nu een structurele G-groep die bij deze verenigingen is gaan sporten.

Super COOL! vrijwilligers en deelnemers sporten wekelijks samen het hele jaar door op donderdag¬avond. Elke 4 à 5 weken wordt een nieuwe sport aangeboden. Daarnaast organiseert Super COOL! sport- of andere evenementen, waarbij we deelnemers één op één koppelen aan een maatje. Ontmoeten en samen sporten staan centraal.

Sportverenigingen benaderen nu Super COOL! wanneer zij een G-groep willen opstarten, omdat Super COOL! expertise heeft opgebouwd en toegang heeft tot een grote groep potentiële deelne¬mers. Bij het opstarten van de G-groep en bij de proeftrainingen worden eigen Super COOL! vrijwilli¬gers betrokken. Dit geeft verenigingen de kans om op een veilige manier te starten met een G-groep.

Rabobank Almere en Facilicom Nederland hebben naast hun financiële sponsoring ook hun werk-nemers in de gelegenheid gesteld om sportmaatje te worden bij evenementen. Dat heeft geresul-teerd in een mooie samenwerking. Er zijn ook 10 sociale maatjeskoppels actief die buiten het sporten om samen activiteiten ondernemen.

Dat Super COOL! niet alleen deelnemers aanspreekt maar ook vrijwilligers, blijkt uit het feit dat er soms bij activiteiten meer vrijwilligers dan deelnemers aanwezig zijn. Dit was het geval bij de No Limit Challenge en bij het grote Super COOL! Play Unified Event, waaraan 7 sportverenigingen meededen die hun eigen vrijwilligers en G-sportleden meebrachten. Dit evenement werd door ruim 100 deelnemers met een verstandelijke beperking bezocht.

Steeds meer deelnemers hebben het zelfvertrouwen en de kwaliteiten om zelf vrijwilliger bij Super COOL! te worden. In 2019 gaan we, samen met De Schoor, een eigen ontwikkelde cursus Assistent Sport & Recreatie Leider aanbieden aan een geselecteerde groep deelnemers die met deze cursus een diploma kunnen behalen.