De maandelijkse voorlichtingen werden veelal bezocht door mensen die zich wilden informeren over vrijwilligerswerk en daarna zelf hun weg konden vinden met behulp van de vacatures op de website.

We zagen het afgelopen jaar een verandering in de bezoekers van het inloopspreekuur van de Vrijwilligers Vacaturebank. Deze inloop werd veelal bezocht door mensen die niet zelfstandig vrijwilligerswerk kunnen vinden: mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die de taal (nog) niet (voldoende) spreken.
De Vrijwilligers Vacaturebank werd bemand door vrijwilligers, maar door de veranderende doelgroep bleek dat voor de bemiddeling andere vaardigheden nodig zijn. Daarom is er besloten dit door beroepskrachten te laten overnemen. Zij hebben een uitgebreid netwerk, kennen de mogelijk¬heden beter en kunnen deze doelgroep beter adviseren.

De digitale vacaturebank trekt veel bezoekers. De vrijwilligersvacatures zijn bijna 70.000 keer bekeken. Opvallend is de toename van het aantal openstaande vacatures aan het eind van het jaar, wat erop kan duiden dat het voor organisaties moeilijker is om hun vrijwilligersvacatures vervuld te krijgen en er een groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Dit ligt in de lijn van de economische ontwikkeling.