Binnen de IVT worden vrijwilligers ingezet voor het ontlasten van mantelzorgers en waar nodig zijn vrijwilligers een aanvulling op mantelzorg. Vrijwilligers bieden informele respijtzorg. Vrijwilligers bieden ook praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische en/of levens-bedreigende aandoeningen. Hiermee dragen zij bij aan het ondersteunen van de zelfredzaamheid van hulpvragers, zodat zij zo goed mogelijk in hun eigen omgeving kunnen functioneren. Tot de doelgroep horen hulpvragers (en hun mantelzorgers) met niet aangeboren hersenletsel (NAH), met dementie, met een chronische ziekte en mensen met een levensbedreigende aandoening. Er is in 2018 een behoorlijke toename van cliënten met dementie, er is 25 % meer bemiddeld dan vorig jaar. Het totale aantal koppelingen en uren hulpinzet is vergelijkbaar met vorig jaar.

In 2018 zijn er 17 nieuwe vrijwilligers geworven, tegenover 40 het jaar daarvoor. We merken dat het werven van nieuwe, geschikte vrijwilligers steeds moeilijker wordt. Het huidige vrijwilligersbestand vergrijst en vrijwilligers haken af vanwege eigen leeftijd en gezondheidsproblemen. We missen de groep nieuwe ‘fitte VUT’ers’ van voorheen. Wel zijn er dit studiejaar 10 studenten Social Work en Toegepaste Psychologie die hun stage bij de IVT lopen. Deze studenten zijn gekoppeld aan verschillende hulpvragers en helpen zo het aantal hulpvragers op de wachtlijst te verminderen.
De nieuwe vrijwilligers hebben de basistraining gevolgd en er zijn diverse thema- en uitwisselings-bijeenkomsten voor alle vrijwilligers geweest.
De IVT is vertegenwoordigd in het NAH-regioteam en het Netwerk Dementie.