Diverse mensen van allerlei leeftijden en achtergronden hebben ook het afgelopen jaar hun weg weten te vinden naar het project van Vriendenkringen van de VMCA. Aanmeldingen van nieuwe deelnemers komen binnen via mond op mond reclame van huidige deelnemers, via het netwerk van de vrijwilligers, via wijkwerkers en via de website van de VMCA.

Duidelijk is dat er binnen Almere veel mensen zijn die zich in een sociaal isolement bevinden. Ze willen hun netwerk uitbreiden of opbouwen. Sommigen hebben helemaal geen sociaal netwerk. Deelnemers aan de Vriendenkringen zijn bijvoorbeeld mensen met autisme, met een verstandelijke beperking, jonge moeders, (ex-)mantelzorgers, jongeren die door omstandigheden in een isolement zijn geraakt, of mensen die na een scheiding veel sociale contacten hebben verloren.

In 2018 hebben ruim 200 deelnemers een beroep gedaan op Vriendenkringen. De deelnemers zijn door 15 vrijwilligers begeleid. Er is sprake van een wachtlijst van belangstellende deelnemers. In 2019 zal dan ook, net als in 2018, flink worden ingezet op de werving van vrijwilligers. We signaleren de trend dat het meer moeite kost om ‘stevige’ vrijwilligers te krijgen.
Vanuit de Vriendenkringen is er in samenwerking met De Schoor en de landelijke Oogvereniging opnieuw een tandemfietstocht voor blinden en slechtzienden georganiseerd. Ook voor 2019 staat dit evenement op de agenda.