In 2018 heeft het Expertisecentrum het aanbod van de Vrijwilligersacademie verder doorontwikkeld tot een gevarieerd trainingsaanbod voor zowel vrijwilligers alsook voor coördinatoren/bestuursleden van vrijwilligersorganisaties.

Het Expertisecentrum heeft verschillende nieuwe trainingen georganiseerd of ontwikkeld, zoals AVG regelgeving, Gastvrij werken, Begeleiden van vrijwilligers, Projectplan schrijven en Fondsenwerving. Daarnaast was het aanbod van andere Almeerse organisaties die hun trainingen open stellen via de Vrijwilligersacademie ook divers: variërend van Financiële Administratie en Schulddienstverlening tot Kinder-EHBO.

Het aantal deelnemers aan de trainingen neemt toe. Vanuit de contacten met Almeerse vrijwilligers¬organisaties krijgen medewerkers van het Expertisecentrum een goed beeld van de vraag naar scholing. Er is ook ingezet op het nog meer bekend maken van de trainingen en de website is vernieuwd en toegankelijker geworden.

Daarnaast is dit jaar gestart met masterclasses. Een masterclass bestaat uit een presentatie van een landelijke spreker en aansluitend een World Café (methodiek waarbij men uiteen gaat in kleine gespreksgroepen) rondom een aansprekend thema. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van vrijwillige inzet en resultaten van onderzoeken worden zo besproken in de Almeerse context. De masterclasses dit jaar gingen over Eenzaamheid, De groene vrijwilliger, Toenemende druk op vrijwilligers en gevolgen voor de verhouding met beroepskrachten. De masterclasses werden door veel vrijwilligers en coördinatoren/bestuursleden van Almeerse organisaties bijgewoond en hebben dus ook een verbindende werking.