Het maatjesproject Vriendschap op Maat biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achter-grond een vriendschappelijk sociaal contact en levert daarmee een positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit is doorgaans een één-op-één contact, maar kan ook een groepscontact of telefonisch contact zijn. Koppelingen worden gemaakt op basis van voorkeuren, interesses en hobby’s. Een maatje helpt tegen eenzaamheid en bevordert participatie.

Dit jaar is er meer doorstroom in het project gekomen, door het invoeren van de regel dat een maatjescontact maximaal twee jaar loopt. Zo zijn er in 2018 57 nieuwe koppels gemaakt ten opzichte van 38 vorig jaar. Hierdoor is de wachtlijst afgenomen tot 15 hulpvragers. Het project is dynamischer geworden en arbeidsintensiever. In totaal waren er in 2018 maar liefst 108 koppels (een hulpvrager en een vrijwilliger), een stijging van ruim 18% t.o.v. vorig jaar.

Er is flink geïnvesteerd in de werving van nieuwe vrijwilligers. Een grote campagne via social media gaf in eerste instantie 60 positieve reacties, waarna er uiteindelijk 11 nieuwe vrijwilliger aan de slag zijn gegaan.