By using our website, you agree to the use of our cookies.

Categorie: Vrijwilligers2018

Gilde Almere

Algemeen Het Gilde bestaat grotendeels uit vijftigplus-vrijwilligers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en delen dit graag met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden. Computerhulp Vanuit Computerhulp bieden ervaren vrijwilligers hulp bij computervragen en -problemen van allerlei aard….

Aanpak laaggeletterdheid

Doe mee met Taal (impuls laaggeletterdheid) In september 2017 is gestart met een impuls bestrijding laaggeletterdheid onder de naam ‘Doe mee met Taal’, vanuit aanjaaggelden Onderwijs. Deze impuls is een samenwerkingsverband tussen De Schoor, de VMCA en Humanitas en is speciaal gericht op methodieken om…

Financiële zelfredzaamheid

Huisbezoeken in de Armoede Hotspots Het doel van de huisbezoeken is het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen te verhogen, het verstrekken van informatie over regelingen en voorzieningen en het bevorderen van sociale participatie van kwetsbare bewoners. In vooraf geselecteerde straten bellen vrijwilligers bij bewoners aan voor…

Super COOL!

Super COOL! is een sportmaatjesproject voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes. Door Super COOL! worden deelnemers met een verstandelijke beperking zelfstandiger,…

Vriendenkringen

Diverse mensen van allerlei leeftijden en achtergronden hebben ook het afgelopen jaar hun weg weten te vinden naar het project van Vriendenkringen van de VMCA. Aanmeldingen van nieuwe deelnemers komen binnen via mond op mond reclame van huidige deelnemers, via het netwerk van de vrijwilligers,…

Vriendschap op Maat

Het maatjesproject Vriendschap op Maat biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achter-grond een vriendschappelijk sociaal contact en levert daarmee een positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit is doorgaans een één-op-één contact, maar kan ook een groepscontact of telefonisch contact zijn….

Vrijwillige Terminale Zorg

Veel mensen willen thuis, in hun vertrouwde omgeving, hun laatste levensfase doorbrengen. De mantelzorg dreigt in deze situatie nog wel eens overbelast te raken: 24 uur per dag een stervende verzorgen, meestal gedurende enkele weken, vraagt in sommige situaties om ondersteuning. De vrijwilligers kunnen een…

Intensieve Vrijwillige Thuishulp (IVT) en Buddyzorg

Binnen de IVT worden vrijwilligers ingezet voor het ontlasten van mantelzorgers en waar nodig zijn vrijwilligers een aanvulling op mantelzorg. Vrijwilligers bieden informele respijtzorg. Vrijwilligers bieden ook praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische en/of levens-bedreigende aandoeningen. Hiermee dragen zij bij aan het ondersteunen…

Vrijwilligersacademie Almere

In 2018 heeft het Expertisecentrum het aanbod van de Vrijwilligersacademie verder doorontwikkeld tot een gevarieerd trainingsaanbod voor zowel vrijwilligers alsook voor coördinatoren/bestuursleden van vrijwilligersorganisaties. Het Expertisecentrum heeft verschillende nieuwe trainingen georganiseerd of ontwikkeld, zoals AVG regelgeving, Gastvrij werken, Begeleiden van vrijwilligers, Projectplan schrijven en Fondsenwerving….

Op naar Vrijwilligerswerk

Aandacht voor Elkaar richtte zich voorheen vooral op de doelgroep bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk in de zorg wilden gaan doen. Omdat het aantal aanmeldingen in 2017 terugliep hebben we eind 2017, in overleg met de gemeente, gekeken naar uitbreiding van de doelgroep en bredere uitstroommogelijkheden en…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.