Consulenten mantelzorg bieden korte progressiegerichte coaching aan mantelzorgers gericht op informatie, advies en empowerment. Aan de hand van de wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst (Ediz+) wordt gemeten in hoeverre de mantelzorger zich belast voelt. De consulent mantelzorg gaat in gesprek met de mantelzorger over hoe hij/zij meer regie kan krijgen over de situatie en zich vitaler kan voelen. Deze korte coaching helpt mantelzorgers snel op weg om (nieuwe) stappen te ondernemen.

Jonge mantelzorgers kunnen een maatje krijgen. Een maatje helpt hen om – naast zorgen die zij ervaren – leuke dingen te ondernemen. Een maatje biedt een luisterend oor als er behoefte is aan het delen van zorgen. Bij specifieke hulpvragen is er een warme overdracht naar de wijkteams en andere partners binnen het sociaal domein.