Jonge mantelzorgers zijn kinderen, tieners en jong volwassenen die opgroeien met iemand uit de directe omgeving die vanwege een ziekte, beperking, handicap of verslaving zorg behoeft. Deze jonge mantelzorgers maken zich ‘zorgen om’, nemen soms zorgtaken op zich, en komen in veel gevallen zelf zorg en aandacht tekort. Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is deze groep te ondersteunen om de mogelijkheid op (psychische) problemen op latere leeftijd te verkleinen of te voorkomen.

De VMCA heeft veel jonge mantelzorgers in beeld en maakt zich hard voor (h)erkenning, verlichting en versterking van deze groep. In 2017 is de VMCA in contact met 539 jonge mantelzorgers; een groei van bijna 100 jonge mantelzorgers (19%) ten opzichte van 2016. Het aanbod voor jonge mantelzorgers is verzameld onder de noemer: ‘gewoon opgroeien’ en bestaat uit individuele ondersteuning, themagerichte groepsactiviteiten en trainingen, en maatjescontact.
Individueel contact met jonge mantelzorgers is er met name via WhatsApp en SMS. Ook de Facebookpagina voor jonge mantelzorgers is een vindplaats voor het delen van informatie en tips.

Vrijwillige maatjes worden ingezet in situaties waarbij persoonlijke aandacht belangrijk is. Jonge mantelzorgers kunnen bij het maatje hun verhaal en gevoel kwijt. Samen met een maatje onderneemt de jonge mantelzorger thuis of buitenshuis activiteiten. In 2017 zijn er 17 koppelingen gemaakt. Gezamenlijk betekent dit zo’n 800 uur persoonlijke aandacht.

De groepsactiviteiten vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg hebben diepgang gekregen door thema’s toe te voegen zoals: ‘inzicht in dromen en wensen’ en ‘gevoelens en kwaliteiten’.

Aanbod gericht op ontspanning werd geboden in samenwerking met Youth Chamber International en scoutingvereniging Cornelis Lelygroep in de vorm van een Outdoor-dag. Vanuit de Leo-club werd een Halloweentocht verzorgd. Bij de Kickbox-gym werd met jonge mantelzorgers gewerkt aan het thema ‘zelfvertrouwen’. Samenwerking met Tactus leidde tot doorontwikkeling en gezamenlijke uitvoering van de training ‘Alles op zijn KOPP’; aanbod voor kinderen in de leeftijd van 12+ die opgroeien met een ouder met psychiatrische problematiek en/of verslaving. In totaal namen 12 kinderen van 12+ deel aan de training.

Met InteraktContour is samenwerking in de ontwikkeling van een training voor jong volwassen mantelzorgers van 18-30 jaar die de zorg hebben voor een naaste met Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH). Dit initiatief heeft de innovatieprijs gewonnen van VGZ en zal in 2018 worden uitgewerkt.

Een nominatie voor een ‘Appeltje van Oranje’ van het Oranjefonds ontving het Expertisecentrum Mantelzorg voor het maatjesproject. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertelden de consulenten jonge mantelzorgers over de waarde van dit project als steun aan jonge mantelzorgers.

In de zomer van 2013 is JMZ PRO als netwerk van start gegaan. Jonge mantelzorgers-professionals ontmoeten elkaar voor het uitwisselen van kennis, vragen en ervaringen. Na het plotselinge overlijden van initiatiefnemer Alice van Laar in 2016 is er in 2017 een doorstart gemaakt. Het Expertisecentrum Mantelzorg is lid van dit netwerk en tevens actief in het volgen van ontwikkelingen en aanwezig op landelijke expertmeetings rond jonge mantelzorgers.