Het Expertisecentrum Mantelzorg is actief in het leggen van verbindingen tussen samenwerkings-partners binnen het sociaal domein. Zo zijn de consulenten mantelzorg regelmatig te vinden op activiteiten zoals het Alzheimercafé, het Autismecafé, Parkinsoncafé en het NAH ontmoetingspunt en netwerken rond zorg en welzijn. Ook het Mantelzorgdebat blijkt een goede plek om ervaringen uit te wisselen en verbindingen te leggen vanuit de praktijk tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

Het Expertisecentrum Mantelzorg participeert in netwerken zoals de sociale cafés, het ketennetwerk en de stuurgroep dementie, het netwerk GGZ en het Autisme Netwerk Almere (ANA). De VMCA onderhoudt daarnaast een nauwe samenwerking met wijkteams, onderwijs en kenniscentra, welzijn en (belangen)organisaties voor informele en formele zorg in Almere en werkt samen met diverse (belangen)organisaties voor zorg en welzijn.