De VMCA heeft in 2017 een grote rol gespeeld in de toeleiding naar gemeentelijke regelgeving voor mantelzorgers. Dit geldt voor de Mantelzorgwaardering, de Huishoudelijke Hulp toelage (HHT), en de Woonurgentie voor mantelzorgers.

Mantelzorgwaardering
De Mantelzorgwaardering – een blijk van waardering van de gemeente aan mantelzorgers – werd opnieuw door een stijgend aantal mantelzorgers aangevraagd. De gemeente heeft het Expertisecentrum Mantelzorg gevraagd om advies te geven bij beoordeling van de mantelzorgsituatie. Totaal zijn er 2.580 aanvragen voor de mantelzorgwaardering beoordeeld door de VMCA. Er zijn 2.220 waarderingen aan volwassen mantelzorgers toegekend en 142 aan jonge mantelzorgers. Aanvragen werden niet toegekend wanneer er sprake was van onjuistheid in gegevens of wanneer er geen sprake was van mantelzorg, maar van vrijwillige inzet of burenhulp.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)
De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT – een voordelige manier om huishoudelijke hulp in te kopen als mantelzorger – is door veel mantelzorgers gezien als ondersteunende zorg. Eind 2016 waren er 145 gebruikers. Eind 2017 is er sprake van 227 gebruikers. Voor de HHT zijn dit jaar 175 bewijzen van inschrijving bij de VMCA aangevraagd. Een groot aantal aanvragers uit 2016 deed in 2017 wederom een beroep op deze dienst. Bij de start van het project in mei 2016 zijn er 944 vouchers uitgereikt. In december 2017 waren dit er 17.207. Om budgettaire redenen zal de regeling vanuit de gemeente vanaf 2018 komen te vervallen.

Woonurgentie
De Woonurgentie voor mantelzorgers kan een oplossing zijn voor mantelzorgers om dichterbij de zorgvrager te wonen en zodoende makkelijker en meer zorg te kunnen verlenen. Deze voorziening geeft mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg beter te geven dan wel vol te houden. De Woonurgentie kan worden ingezet om de mantelzorger dichterbij de zorgvrager te laten wonen of omgekeerd. Het Expertisecentrum Mantelzorg is vaak benaderd met vragen vanuit mantelzorgers. Met de beleidsmedewerker Dienst Stedelijke Ontwikkeling en de adviseur Woonruimtes en Budgetbeheer van de gemeente en met het Vierde Huis is afstemming over zaken die in de praktijk een rol spelen. In de praktijk blijkt dat erg weinig mantelzorgers een urgentieverklaring krijgen. Hierover is de VMCA in gesprek met de gemeente Almere.