In de tijd dat corona begon zijn de koppelingen gestopt, omdat alles digitaal werd voortgezet. Dit bleek niet te werken gezien leeftijd en behoefte van de kinderen. Kinderen genieten van het contact met hun maatje en hebben baat bij iemand die er is voor ontspanning en met spel aansluit op de kinderen. In de coronatijd situatie bleek de werving van maatjes lastiger. Mensen zijn terughoudender of zien het contact niet zitten fysiek.