De fysieke diners waren door Corona niet meer mogelijk. Er is individueel contact gehouden met alle deelnemers, wat werd gewaardeerd als goed alternatief. Gevraagd is naar hun wensen m.b.t. lotgenotencontact, nu de vertrouwde setting niet mogelijk was. In een kleiner verband elkaar ontmoeten bleek geen wens. VMCA is in contact met de doelgroep om manieren te zoeken voor (onderlinge) verbinding.