De VMCA heeft diverse projecten en activiteiten ten behoeve van de doelgroep mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zowel interne als externe samenwerking en afstemming is een voorwaarde voor een goede ondersteuning aan Almeerse dementerenden en hun mantelzorgers. De VMCA is vertegenwoordigd in het netwerk Dementie, zowel in de netwerkbijenkomsten als in de stuurgroep.

Activiteiten voor mantelzorgers en dementerenden

Samen aan tafel
Verwendiners voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

In 2020 hebben twee diners plaatsgehad met in totaal 70 deelnemers. Door corona werden fysieke diners niet meer mogelijk. Er is individueel contact gehouden met alle deelnemers, wat werd gewaardeerd als goed alternatief. Gevraagd is naar hun wensen m.b.t. lotgenotencontact, nu de vertrouwde setting niet mogelijk was. In een kleiner verband elkaar ontmoeten bleek geen wens. VMCA is in contact met de doelgroep om manieren te zoeken voor (onderlinge) verbinding.

Gespreksgroep/vriendenkring dementie
De gespreksgroep (eerder genoemd: vriendenkring) wordt begeleid door een ervaringsdeskundige vrijwilliger. Er is een vaste kleine groep van vier deelnemers die iedere maand bij elkaar komt. In de Coronatijd is de groep fysiek bijeengekomen wanneer dit gezien maatregelen mogelijk was. Daarnaast hebben de vrijwilliger, die de groep leidt, en de coördinator regelmatig contact gehad met de deelnemers. Deelnemers ervaren veel steun aan elkaar. De ervaringsdeskundige vrijwilliger begeleidt ook de groep mantelzorgers die aanwezig is bij de Gedachtenkamer van de Schoor. Het aantal wat hieraan deelneemt is wisselend.

De consulenten mantelzorg organiseren daarnaast gesprekstafels dementie voor mantelzorgers van mensen met dementie. Op de gesprekstafel worden thema’s behandeld die bij hen kunnen spelen. Ervaringen worden gedeeld en tips en adviezen worden uitgewisseld.

Respijtzorg aan mantelzorgers
Respijtzorg geeft de mantelzorger even vrijaf. Via de Intensieve Vrijwillige Thuishulp en via Held in Huis wordt de mantelzorger thuis vervangen of even ontlast door een vrijwilliger. De inzet van de vrijwilliger geeft de mantelzorger, veelal partner of familielid, de ruimte om even vrij van zorg te zijn en op te laden.

Via de Intensieve Vrijwillige Thuishulp zijn 86 mensen met dementie, met of zonder mantelzorger, ondersteund door een vrijwilliger van de VMCA in de thuissituatie.
Via het project Held in Huis zijn er 9 Held in Huis dementie hulpvragen gekoppeld. Wekelijks komt er bij hen een vaste vrijwilliger op bezoek. Door de IVT is ruim 4660 uur aan vrijwillige hulp geleverd aan dementerenden.

Ik ben zo blij met mijn vrijwilliger! Nu de dagbesteding dicht is, heeft ze aangeboden extra te komen om mijn man te vergezellen. Ze zei: “Leun jij maar even achterover. Je doet al zooo veel. Ik ben haar zo dankbaar. Deze steun heb ik nu echt nodig!

Consulenten mantelzorg verzorgen normaal gesproken gastlessen over mantelzorg(ondersteuning) op de cursus Omgaan met dementie van Zorggroep Almere en Medimere. Door corona heeft dit nu niet plaatsgevonden.

Vanuit de VMCA is deelname in het ketennetwerk en de stuurgroep dementie.

Vooruitblik op 2021

De gespreksgroep dementie vindt in 2021 plaats op de VMCA. Deze plek is goed toegankelijk en omdat het op locatie bij de VMCA is, is het makkelijk een consulent mantelzorg aan te laten sluiten of waar nodig te raadplegen.