De activiteiten zijn na de corona-uitbraak online aangeboden in kleine groepjes. Digitaal sloot dit aan bij 12-17 en 18+; er was veel behoefte aan praten over wat hem bezighield. Er is veel persoonlijk contact geweest waarin ruimte voor het delen van hoe het gaat. Het werd als prettig gevonden op deze manier als groep contact te houden. Ook buiten de groep om hield een aantal van hen contact met elkaar.

In het online contact met de jongste groep was vooral aandacht voor het blijven contact houden. Diepgang binnen het contact bleek lastig omdat de jonge kinderen veelal moeite hadden online hun aandacht vast te houden. Voor de jongste groep zijn werkvormen en spelletjes aangeboden.

Specifieke informatie over jong opgroeien in relatie tot coronamaatregelen werd gedeeld op Social Media, via de mail en app en in nieuwsbrieven.