By using our website, you agree to the use of our cookies.

Tag: vrijwilligers2020

Skypend lezen

Tijdens de eerste lockdown is er met een vrijwilliger een Skypegroepje opgericht. Er zijn drie deelnemers samengebracht om eens per week een stuk te lezen en dat dan samen te bespreken. De deelnemers zijn alle drie vrouwen met weinig contacten in Almere en zij komen…

Super Cool!

Almeerse deelneemster en Super COOL-er Marjan is op 20 december geïnterviewd door de NPO en kwam live in de Serious Request Lifeline uitzending. Heel Nederland kon haar zien. Vol trots vertelde ze: “Ik heb deze week al een paar keer een extra lange wandeling had…

Van telefonisch naar fysiek contact

Tijdens de coronaperiode werden wij gebeld door Kevin. Hij voelde zich eenzaam en gaf aan meer last te hebben van zijn psychische klachten. Tijdens de eerste lockdown hebben wij hem gekoppeld aan een belmaatje, te weten Gerard. Elke week belde Gerard Kevin op voor een…

Er niet alleen voor staan

Dhr. S is 72 jaar en heeft een actief leven geleid. Samen met zijn vrouw ging hij regelmatig op vakantie naar zonnige oorden, hij dook, wandelde, fietste en was daarnaast nog actief als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Ongeveer 2 jaar geleden kreeg hij een herseninfarct met…

Meneer wordt een maatje

Meneer Vos is recent gepensioneerd en wil zich graag inzetten voor zijn medemens. We gaan in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Hij constateert dat hij zich graag wil inzetten voor een maatjesproject. Er zijn veel projecten beschikbaar in Almere die ieder een eigen…

Gilde Almere

Algemeen Het Gilde levert door activiteiten een bijdrage aan het vangnet voor burgers die niet op eigen kracht (volledig) kunnen participeren. Tevens zorgt zij, dankzij de stadswandelingen, voor een positieve uitstraling van de stad. De maatschappelijke participatie van (merendeels) 50-plussers neemt toe. Burgers die niet…

Taal in Huis

Bij Taal in Huis gaat het om het terugdringen van laaggeletterdheid in Almere, zodat mensen een betere sociale en economische positie verwerven. Voor laaggeletterde burgers van Almere die, ongeacht hun achtergrond, (beter) willen leren lezen en schrijven en die niet in staat zijn om dit in…

Administratief spreekuur in de wijk

Almeerse burgers worden preventief ondersteund door vrijwilligers bij hun administratieve en financiële vragen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van armoede en financiële problematiek en wordt de administratieve en financiële zelfredzaamheid van burgers gestimuleerd. Meneer D. is op zoek naar een woning maar…

Super COOL!

Bij Super COOL! Almere sporten elke donderdagavond mensen met een verstandelijke beperking samen met vrijwillige sportmaatjes (PlayUnified). Daardoor doen ook zij mee aan de maatschappij (inclusie) en worden ze fitter (vitaliteit). Het grootste deel van de doelgroep woont begeleid en krijgt 24 uurs zorg. Bijzonderheden…

Vriendenkringen

Vriendenkringen zorgt ervoor dat kwetsbare mensen sociale contacten aan gaan, het eigen netwerk vergroten en hun eenzaamheid bestrijden door het vormen van groepjes ‘vrienden’ die onder begeleiding van een vrijwilliger frequent samen activiteiten ondernemen. Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020 Het was een bijzonder jaar door…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.