Triade is een grote werkgever in Flevoland. Triade herkent steeds meer medewerkers die mantelzorg verlenen waarbij de balans tussen werk en privé aandacht vraagt. Vanuit de afdeling HR Arbo & activering is de VMCA benaderd om advies. Een werkgroep van Triade, bestaande uit de HR-manager, mantelzorgers als ook de projectcoördinator vanuit de VMCA heeft onderzoek gedaan naar de behoefte van medewerkers. Om herkenning en erkenning te bereiken is op intranet een vaste rubriek ‘Mantelzorg en werk’ geplaatst met hierin nieuwtjes en oproepen. In Almere is de workshop ’Mantelzorg en werk’ aangeboden. In 2018 zal deze workshop aan medewerkers van Triade die mantelzorg verlenen ook in Emmeloord en Lelystad worden gegeven, naast een training aan managers binnen Triade.
De HR-manager van Triade heeft tevens zitting gehad in het mantelzorgpanel tijdens het jaarlijkse Mantelzorgdebat. Hier werd gedebatteerd over de kwestie of het als werkende mantelzorger belangrijk is het werk op de hoogte te stellen van je mantelzorgtaken. ‘Mantelzorg en werk’ blijkt een actueel thema. Het bespreekbaar maken van het combineren van mantelzorg en werk biedt kansen voor werknemers en werkgevers, maar kan ook de nodige drempels opwerpen.
VMCA voert de pilot uit naast het traject door Stichting Werk en Mantelzorg m.b.t. mantelzorgvriendelijk werkgeverschap en de lokale initiatieven. Vanwege de regio-brede personeelsbezetting van Triade is er contact met organisaties voor mantelzorgondersteuning in Flevoland. De VMCA is tevens advieslid voor de opzet van een groepstraining voor werkende mantelzorgers, ontwikkeld door het Cornell Instituut in samenwerking met het AMC.

Op het gebied van dementie zijn er in 2017 twee initiatieven opgezet:
De pilot ‘Respijtzorg in de wijk’ (zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.2) en het onderzoek ‘Vrijwillige inzet bij mensen met dementie en hun mantelzorgers’