Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft zich het afgelopen jaar gericht op verbetering van informatieverstrekking aan mantelzorgers en hulpverleners. Een duidelijke verbetering is het digitale Mantelzorgplein Almere, dat het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers bundelt. Almeerse organisaties presenteren hier hun aanbod. Voor mantelzorgers is ondersteuning nu gemakkelijker te vinden. Tijdens het jaarlijkse mantelzorgdebat was er een inleiding door bijzonder hoogleraar Alice de Boer over diversiteit onder mantelzorgers. Vervolgens gingen mantelzorgers, professionals, werkgevers en lokale politici met elkaar in debat. Er is dit jaar meer aansluiting gevonden bij de wijkteams en de eerste respijtvoorziening in de wijk (Stedenwijk) is gerealiseerd. Alle 2.580 aanvragen voor de mantelzorgwaardering zijn door de VMCA getoetst voordat de gemeente de waardering toekende.