Naast trainingen zijn er diverse gesprekstafels georganiseerd. Aan de hand van een thema gaan mantelzorgers met elkaar in gesprek en delen zij ervaringen en tips.
In 2017 zijn er 18 gesprekstafels georganiseerd. Er zijn zowel algemene gesprekstafels georganiseerd als voor specifieke groepen mantelzorgers (NAH, GGZ, Dementie, Autisme en Ex-mantelzorgers). De onderwerpen ‘vitaliteit’, ‘zorgen delen’ en ‘gedrag en emoties’ waren druk bezocht.
Als meerwaarde bij de gesprekstafel voor ex-mantelzorgers werd ervaren dat het delen van verlies en het opnieuw leren omgaan met een veranderd leven veel herkenning gaf.